Науково-дослідна робота

Формування професійної компетентності, а отже підвищення якості знань, студентів неможливе без залучення їх до науково-дослідної роботи. Науково-дослідна робота студентів у Технолого-економічному коледжі Миколаївського НАУ проводиться відповідно до Положення про науково-дослідне студентське товариство, на основі законодавчих та нормативних документів, зокрема – Закону України «Про наукову і науково-технічну освіту», Закону України «Про вищу освіту», освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм.

Учасниками науково-дослідної роботи у закладі є викладачі та студенти. За критерієм участі суб’єктів науково-дослідної роботи в процесі продукування наукових результатів та отримання студентами знань і навичок можна назвати такі види науково-дослідної роботи:

 • науково-дослідна компонента навчального процесу реалізується під час проведення лекційних, семінарських, практичних занять, підготовки курсових робіт, проектів, дипломних проектів. Протягом навчальної та виробничої практик студенти виконують індивідуальні завдання дослідного характеру. Результати даної роботи висвітлюються у доповідях, при написанні курсових робіт та дипломних проектів;
 • науково-дослідна робота під керівництвом викладачів реалізується через участь студентів у роботі науково-дослідних студентських товариств, студентських клубів, науково-теоретичних конференцій, семінарів, під час залучення їх до олімпіад, конкурсів студентських робіт, підготовки тез, статей та інше.
 • DSC_2085

  Науково-дослідне студентське товариство «Експеримент»

  У коледжі відповідно до Положення системно працює науково-дослідне студентське товариство «Експеримент».

  Роботу науково-дослідних товариств можна показати на прикладі товариства «Агрономія», студенти коледжу беруть активну участь у роботі студентських науково-практичних конференцій, семінарів. Так, у 2017-2018 навчальному році виступили на секційних засіданнях з тем «Сучасні технології вирощування огірка в умовах закритого ґрунту, використання голонасінних у ландшафтному дизайні», «Використання видів роду Brassica у сільськогосподарському виробництві», «Оптимізація технології вирощування лугових садів яблуні». Студенти захоплено брали участь у науково-пошуковій роботі проекту «Вивчення інтродукованих деревних і кущових рослин міст півдня України» за підтримки Гранту Президента України. За планом роботи студенти разом з викладачами проводять дослідження у сфері сільськогосподарського виробництва. Зокрема під керівництвом к.с.-г.н., доцента Манушкіної Т. М. проводиться подальша робота над вивченням теми «Удосконалення технології вирощування огірка у закритому ґрунті» (проводять фенологічні спостереження, удосконалюють прийом формування рослин, застосовують біопрепарати для захисту рослин від хвороб). Під керівництвом викладача Стебліченко О.І. студенти займаються дослідженням впливу елементів агротехніки вирощування на ріст та розвиток пряно-ароматичних рослин (проводять фенологічні спостереження та замірюють основні біометричні показники). Під керівництвом викладача Поручник М.М. студенти досліджують технологію первинної переробки риби на базі риболовного підприємства «Вирішальний» в Миколаївській області.

  Товариства «Агрономія»

  Прикладом вивчення досвіду діяльності підприємств м. Миколаєва та Миколаївської області різних форм власності є дослідження студентів товариства «Зірки економіки» на базі ТОВ «Ківт», ТОВ «Аметіст», ТОВ «Алексі-Трейд», ТОВ «Гала Торг», ТОВ «Баядера» методів роботи, передових комерційних розробок.

  Учасники науково – дослідного товариства «Фінансист»

  Учасник науково – дослідного товариства «Фінансист»

  Головні мотиви участі студентів у науково-дослідній роботі полягають у тому, що ця діяльність є одним з напрямів особисто-орієнтованого навчання, яка спрямована на розвиток аналітичних здібностей, інтелекту, пам’яті, мови, креативних здібностей, поліпшення засвоєння студентами навчального матеріалу згідно з державними освітніми стандартами. Результати виконаної роботи свідчать про відповідні досягнення: набули різноманітності форми взаємодії «викладач-студент», зміцнились зв’язки з конкретними підприємствами, зроблено крок у формуванні професійної компетентності студентів – майбутніх фахівців. Досвід роботи декількох років дозволяє зробити висновок, що впровадження дослідної роботи в навчальний процес виправдане, дає відчутний ефект у питаннях підготовки спеціалістів сучасного рівня і повинно розглядатись як важливий елемент технології активного навчання, в якому «школа пам’яті» поступається місцем «школі мислення».

  Науково-дослідна робота студентів є важливим чинником при підготовці молодого фахівця. Виграють усі. Сам студент здобуває навички, що стануть в нагоді йому протягом усього життя в яких би галузях народного господарства він не працював: самостійність суджень, уміння концентруватися, постійно збагачувати власний запас знань, мати багатобічний погляд на виникаючі проблеми, просто вміти цілеспрямовано і вдумливо працювати.

  Своїм досвідом роботи працівники коледжу охоче діляться з колегами. На базі Технолого-економічного коледжу Миколаївсько НАУ регулярно проводяться засідання методичних об’єднань викладачів закладів вищої освіти Миколаївської області, Ради директорів коледжів та Всеукраїнські засідання навчально-методичних комісій аграрних технікумів і коледжів.

  Засідання методичних об’єднань викладачів закладів вищої освіти Миколаївської області, Ради директорів коледжів та Всеукраїнські засідання навчально-методичних комісій аграрних технікумів і коледжів.

  Викладачі Коледжу неодноразово відзначені відомчими нагородами: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, Подяка Міністерства аграрної політики та продовольства України, Почесна грамота управління осіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, Подяка Миколаївської облдержадміністрації, Грамоти Миколаївського національного аграрного університету.

  Викладачі Коледжу неодноразово відзначені відомчими нагородами

  Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.