Циклова комісія обліково-економічних дисциплін

Чорномиз Ірина Сергіївна - uолова циклової комісії         

Голова циклової комісії
Чорномиз Ірина Сергіївна

СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ТА ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ

Чорномиз Ірина Сергіївна – голова циклової комісії
– фінанси
– гроші та кредит

Бєлова Світлана Анатоліївна
– інформаційні системи і технології у ФКУ
– інформаційні системи і технології в КД

Гончаренко Ірина Василівна
– реклама і стимулювання продажу

Калюжна Олена В’ячеславівна 
– економіка підприємств
– економіка сільського господарства

Киричук Олена Миколаївна
– банківські операції
– фінанси під приємства
– бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках

Кисляк Ганна Миколаївна
– організація виробничої та бізнесової діяльності

Ключник Альона Володимирівна
– зовнішньоекономічна діяльність

Красюк Віра Вікторівна
– комерційна діяльність
– комерційне товарознавство
– маркетинг
– логістика

Марковська Тетяна Сергіївна
– бухгалтерський облік
– фінансовий облік
– облік і аналіз ЗЕД
– управлінський облік

Мельник Ірина Олегівна
– економіка підприємства

Мигович Сергій Михайлович
– інформаційні системи і технології в обліку
– інформаційні системи та технології

Павлюк Світлана Іванівна
– ринкові дослідження
– ціноутворення

Погуляй Настасія Петрівна
– розміщення продуктивних сил
– економіка підприємства
– економіка виробництва продукції тваринництва

Пелипканич Інга Василівна
– податкова система

Рибачук Володимир Петрович
– основи агробізнесу і підприємництва

Стільник Віта Володимирівна
– організація і планування діяльності аграрних формувань
– організація виробництва

Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.