Циклова комісія обліково-економічних дисциплін

Чорномиз Ірина Сергіївна - uолова циклової комісії        

Голова циклової комісії
Чорномиз Ірина Сергіївна

СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ТА ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ

Чорномиз Ірина Сергіївна – голова циклової комісії

– фінанси

– фінанси підприємства

– гроші та кредит

– національна економіка

– статистика

Бєлова Світлана Анатоліївна

– інформаційні системи і технології у ФКУ

– інформаційні системи і технології в КД

Гончаренко Ірина Василівна

– реклама і стимулювання продажу

Калюжна Олена В’ячеславівна 

– економіка підприємств

– економіка сільського господарства

– економіка сільського господарства і організація агроенергосервісу

Киричук Олена Миколаївна

– банківські операції

– облік і звітність у бюджетних установах

– економічний аналіз

– фінанси під приємства

– казначейська справа

– бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках

– контроль і ревізія

Кисляк Ганна Миколаївна

– організація виробничої та бізнесової діяльності

Ключник Альона Володимирівна

– зовнішньоекономічна діяльність

Красюк Віра Вікторівна

– менеджмент

– маркетинг

– планування і організація діяльності підприємств

– планування діяльності підприємств

– комерційна діяльність

– комерційне товарознавство

– логістика

– технології (073, 076)

Марковська Тетяна Сергіївна

– бухгалтерський облік

– основи бухгалтерського обліку та фінансування

– основи бухгалтерського обліку

– технології (спеціальності 072, 071)

– фінансовий облік

– страхові послуги

– облік і аналіз ЗЕД

– управлінський облік

Мельник Ірина Олегівна 

– економіка підприємства

Мигович Сергій Михайлович

– інформаційні системи і технології в обліку

– інформаційні системи та технології

Павлюк Світлана Іванівна

– ринкові дослідження

– ціноутворення

Патлах Валентина Сергіївна

– основи менеджменту

– підприємницька діяльність

– планування діяльності підприємств

Погуляй Настасія Петрівна

– бюджетна система

– розміщення продуктивних сил

– розміщення продуктивних сил і РЕ

– економіка підприємства

– економіка виробництва продукції тваринництва

Пелипканич Інга Василівна

– податкова система

– основи підприємництва та маркетингу

– економіка та організація аграрного виробництва

Рибачук Володимир Петрович

– основи агробізнесу і підприємництва

Стільник Віта Володимирівна

– організація і планування діяльності аграрних формувань

– організація виробництва

Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.