Циклова комісія обліково-економічних дисциплін

Чорномиз Ірина Сергіївна - uолова циклової комісії  

Голова циклової комісії
Чорномиз Ірина Сергіївна

СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 Чорномиз Ірина Сергіївна
Агеєнко Інга Василівна
Альбещенко Олексій Станіславович
Банєва Ірина Олексіївна
Бєлова Світлана Анатоліївна
Галунець Наталія Іванівна
Гончаренко Ірина Василівна
Зінгаєва Наталя Євгенівна
Іваненко Тетяна Яківна
Калюжна Олена В’ячеславівна
Кареба Марина Іванівна
Киричук Олена Миколаївна
Ключник Альона Володимирівна
Коваленко Анна В’ячеславівна
Красюк Віра Вікторівна
Кушнірук Віктор Степанович
Марковська Тетяна Сергіївна
Марценюк Алла Вікторівна
Мельник Ірина Олегівна
Мигович Сергій Михайлович
Олійник Тетяна Георгіївна
Павлюк Світлана Іванівна
Патлах Валентина Сергіївна
Рибачук Володимир Петрович
Стільник Віта Володимирівна
Христенко Ольга Андріївна

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН

Банківські операції (Киричук О.М.)

Бухгалтерський облік (Марковська Т.С., Павлюк С.І.)

Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках(Киричук О.М.)

Бюджетна система(Куліш О.А.)

Гроші та кредит(Чорномиз І.С.)

Діловодство(Марценюк А.В.)

Економіка підприємства(Мельник І.О., Куліш О.А., Калюжна О.В.)

Економіка сільського господарства(Коваленко Г.В.)

Економіка виробництва продукції тваринництва(Коваленко Г.В.)

Економіка сільського господарства та організація агроенергосервісу(Коваленко Г.В.)

Економіка та організація аграрного виробництва (Олійник Т.Г.)

Економічний аналіз (Киричук О.М.)

Зовнішньоекономічна діяльність(Ключник А.В.)

Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності (Бєлова С.А.)

Інформаційні системи і технології обліку (Мигович С.М.)

Інформаційні системи і технології у ФКУ (Бєлова С.А.)

Інформаційні системи та технології (Мигович С.М. )

Інфраструктура товарного ринку (Галунець Н.О.)

Казначейська справа (Киричук О.М.)

Комерційна діяльність (Галунець Н.О.)

Комерційне товарознавство (Красюк В.В.)

Комунікаційна діяльність (Коломієць Т.В.)

Контроль і ревізія (Бузник О.В.)

Логістика (Іваненко Т.Я.)

Маркетинг (Коломієць Т.В.)

Менеджмент (Нарижна І.О.)

Менеджмент і маркетинг (Агєєнко І.В.)

Національна економіка (Альбещенко О.С.)

Облік і аналіз ЗЕД Марковська Т.С.()

Облік і звітність у бюджетних установах (Киричук О.М.,Куліш О.А.)

Організація виробництва (Нарижна І.О.,Калюжна О.В.)

Організація виробничої та бізнесової діяльності (Нарижна І.О.,Калюжна О.В.)

Організація і планування діяльності аграрних формувань (Стільник В.В.)

Основи агробізнесу та підприємництва (Рибачук В.П.)

Основи бухгалтерського обліку (Павлюк С.І.,Марковська Т.С)

Основи бухгалтерського обліку і фінансування (Марковська Т.С)

Основи менеджменту (Зінгаєва Н.Є.)

Основи підприємництва та маркетингу (Агеєнко І.В. )

Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу в АПК (Рибачук В.П.)

Підприємницька діяльність (Патлах В.С.)

Планування та організація діяльності підприємства (Патлах В.С.)

Планування діяльності підприємств (Кушнірук В.С.)

Податкова система (Агеєнко І.В.)

Реклама і стимулювання продажу (Гончаренко І.В.)

Ринкові дослідження (Банєва І.О.)

Розміщення продуктивних сил (Мельник І.О.,Куліш О.А.)

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка (Мельник І.О.,Куліш О.А.)

Статистика (Христенко О.А.)

Страхові послуги (Марковська Т.С.)

Технологія галузі (облік і оподаткування)(Марковська Т.С.)

Технологія галузі (фінанси, банківська справа та страхування)(Марковська Т.С.)

Технологія галузі (Красюк В.В.,Патлах В.С.)

Управлінський облік (Марковська Т.С.)

Фінанси (Чорномиз І.С.)

Фінанси підприємства (Чорномиз І.С.,Киричук О.М.)

Фінансовий облік (Павлюк С.І.,Марковська Т.С.)

Ціноутворення (Кареба М.І.)

Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.