Красовський
Олег Олегович викладач математики, спеціаліст ІІ категорії 
  БІОГРАФІЯ
У 2012 році закінчив Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, де одержав диплом магістра з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Математика» та здобув кваліфікацію математика, викладача математики.
З 2012 по 2015 рік навчався в аспірантурі Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського за спеціальністю «Механіка твердого деформівного тіла».
 

Досвід роботи:

З 2014 по 2015 рік працював старшим лаборантом кафедри механіки Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

З 2015 по 2016 – старший лаборант кафедри комп’ютерної інженерії.

З 2019 по 2020 – вчитель математики Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 ім. Саражана В.Г.

З вересня 2020 року – викладач математики Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету.

Нагороди

Нагороджений грамотою Управління освіти Миколаївської міської ради за сумлінну працю, досягнуті успіхи у справі навчання та виховання підростаючого покоління.

Дисципліни, які викладає

– Математика

– Алгебра

– Геометрія

Основні наукові публікації

1. Pavlenko O. (Krasovskyi O.) Spline collocation method for free vibration analysis of laminated shallow shells / O. Pavlenko (Krasovskyi O.) // Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 2018. № 2 (90). – P. 60-72.

2. Будак В.Д. Аналіз вільних коливань пологих оболонок із композитів / В.Д. Будак, Павленко О.О. (О.О. Красовський), М.І. Підгурський, Ю.А. Рудяк // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток інноваційної діяльності в галузі технічних і фізико-математичних наук», 13-15 вересня 2018, – Миколаїв, 2018. – С. 40-42.

3. Будак В.Д. Аналіз вільних коливань пологих шаруватих оболонок у постановці Міндліна методом сплайн-колокації / В.Д. Будак, О.О. Павленко (О.О. Красовський) // Геометричне моделювання та інформаційні технології. – 2016. – № 1. – С. 42-52.

4. Будак В.Д. Аналіз вільних коливань шаруватих пологих оболонок на основі уточненої моделі першого порядку чисельно-аналітичним методом / В.Д. Будак, О.О. Павленко (О.О. Красовський) // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в моделюванні», 24-25 бер. 2016 р., – Миколаїв, 2016. – С. 17-19.

5. Будак В.Д. Теоретико-експериментальний аналіз вільних коливань шаруватих пологих оболонок з прямокутним планом / В.Д. Будак, О.О. Павленко (О.О. Красовський) // Тези доповідей Міжнародної науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати», 14-19 бер. 2016 р., – Братислава, 2016 р. – С. 25-26.

6. Основи операційного числення та його застосування до розв’язування диференціальних рівнянь: навчальний посібник / В.Д. Будак, Я.П. Менько, О.О. Павленко (О.О. Красовський), Л.С. Тесленко. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Миколаїв: Іліон, 2014. – 442 с.

7. Будак В.Д. Розвязання задач про вільні коливання шаруватих ортотропних пологих оболонок на основі методу сплайн-апроксимації / В.Д. Будак, О.Я. Григоренко, А.В. Овчаренко, О.Ю. Пархоменко, О.О. Павленко (О.О. Красовський) // Тези доповідей XIII Всеукраїнської науково-методичної конференції «Сучасні проблеми фізико-математичних наук та підготовка фахівців у цій галузі», 12-14 вер. 2013 р., – Миколаїв, 2013. – С. 37.

8. Павленко О.О. (Красовський О.О.) Застосування перетворення Фур’є для розв’язання двовимiрних крайових задач / О.Ю. Пархоменко, О.О. Павленко (О.О. Красовський) // Тези доповідей Міжнародної математичної конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження професора Володимира Васильовича Кириченка, Миколаїв, 2012. – С. 207-209.

Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.