Бужикова Тетяна Олександрівна викладач іноземної мови, спеціаліст ІІ категорії 
БІОГРАФІЯ
–           З 2001 по 2006 рр. навчалася в Миколаївському державному університеті імені В.О. Сухомлинського. Після закінчення університету з відзнакою за спеціальністю «ПМСО. Українська мова і література та англійська мова і література» вступила до магістратури за спеціальністю «ПМСО. Українська мова і література».
–           2006-2007 – провідний фахівець науково-дослідного сектору наукового відділу Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.
–           З 2007 по 2013 рр. працювала старшим лаборантом кафедри іноземних мов Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.
–           У листопаді 2013 р. вступила до аспірантури Херсонського державного університету за спеціальністю 10.01.01 – Українська література.
–           У 2014 р. здобула кваліфікацію філолога, вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури на факультеті іноземної філології Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.
–           З листопада 2013 р. до травня 2016 р. працювала на посаді викладача англійської мови кафедри іноземних мов Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.
–           З листопада 2018 р. до вересня 2019 р. була на посаді викладача кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Чорноморського національного університету імені Петра Могили.
–           Вересень-листопад 2019 р. – викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи ПВЗО Миколаївського класичного університету імені П. Орлика.
–           З листопада 2019 р. працює на посаді викладача іноземної мови Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету.
 

Сфера наукових інтересів:

Міжкультурні аспекти перекладу, міжкультурна компетенція перекладача, особливості художньої інтерпретації історичних творів, провідні тенденції розвитку української художнього перекладу, рецепція  історичних подій і постатей українською та англійською мовами.

Навчальні курси:

 • «Іноземна мова за професійним спрямуванням»;
 • «Іноземна мова».

Основні наукові та методичні публікації:

 1. Бужикова Т.О. (Табунщик Т. О.) Вербальні та іконічні знаки в історико-сенсаційній трилогії Семена Ордівського // Науковий вісник МДУ імені В.О.Сухомлинського: збірник наукових праць/ за ред.. В.Д.Будака, М.І. Майстренко – Вип.4.10. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2012. – 232с. (Серія «Філологічні науки»). – С.187-190.
 2. Бужикова Т.О. (Табунщик Т. О.) Пригодницька література: ґенеза, специфіка та особливості становлення // Науковий вісник МДУ імені В.О.Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред. В.Д.Будака, М.І. Майстренко – Вип.4.11 (90). – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2013. – 328с. (Серія «Філологічні науки»). – С.268 – 272.
 3. Бужикова Т.О. (Табунщик Т. О.) Українська історична повість 1920-1930-х років: від сакрального до профанного // Наукові праці: науково-методичний журнал. Випуск: 212. Т. 224. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С. 384 – 386.
 4. Бужикова Т.О. (Табунщик Т. О.) Художня історіософія доби Хмельниччини // Науковий альманах «Studia Methodologica». – № 37. – Тернопіль, 2014. – С. 89 – 93.
 5. Бужикова Т.О. (Табунщик Т. О.) Характер у художній літературі: теоретичний аспект // Збірник наукових праць «Філологія, соціологія і культурологія. Проблематика, напрацювання, інновації, практика, теорія» – Ч. 1. – Лодзь, 2015. – С. 79-83.
 6. Бужикова Т.О. (Табунщик Т. О.) Національно-культурний компонент у зображенні козацької старшини // Волинь філологічна: текст і контекст. Українська література як художній феномен: В. 67. зб. наук. пр. / упоряд. В.Г. Сірук. –Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – Вип. 19. – С. 271 – 278.
 7. Бужикова Т.О. (Табунщик Т. О.) Образ Івана Богуна в однойменній повісті Я. Качури (спроба об’єктивного аналізу)// Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наук. пр. (філол. науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; редкол.: О. Є. Бондарєва, О. В. Єременко, І. Р. Буніятова та ін. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – № 6. – С. 143-146.
 8. Бужикова Т.О. Artistic Realization of National Historiosophy in Bohdan Khmelnytsky Character.// Текст. Контекст. Інтертекст» (філологічні науки). Випуск 1. 2017. Режим доступу: https://text-intertext.in.ua/pdf/n012017/buzhykova_tetiana_01_2017.pdf
 9. Бужикова Т.О. Міжкультурна компетенція як професійна якість перекладача  / «Могилянські читання – 2018». XXI Всеукраїнська науково-методична конференція. «Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти»: тези доповідей Філологія, – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2018. – С.73-74.
 10. Бужикова Т. О. Концепт «характер» в теоретико-літературному осмисленні / «Ольвійський форум2019: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі». XІІI Міжнародна конференція: Тези, Миколаїв, 7-9 червня 2019 р.,  ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2019. – с.84-86.
 11. Бужикова Т.О. Жанрові модифікації української історико-пригодницької повісті 1920-1930-х рр./ Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації, Том 30 (69) No 2, 2019. С. 59-63.
Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.