Циклова комісія електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Садовий Олексій Степанович - голова циклової комісії   

Голова циклової комісії
Садовий Олексій Степанович

СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Садовий Олексій Степанович
Вахоніна Лариса Володимирівна
Власенко Лариса Сергіївна
Ольшевський Сергій Іванович
Циганов Олександр Миколайович

ГРАФІКИ

Графік проведення тижнів наук на 2017-18 н. р. 

Графік проведення олімпіад та конкурсів на 2017-18 н. р. 

Графік консультації циклової комісії дисциплін електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН

Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування (Циганов О.М.)

Загальна електротехніка з основами автоматики (Ольшевський С.І.)

Вступ до спеціальності (Вахоніна Л.В.)

Вступ до фаху (Вахоніна Л.В.)

Експлуатація і ремонт електрообладнання і засобів автоматизації (Власенко Л.С.)

Електропривод сільськогосподарських машин

Електричне освітлення та опромінення (Садовий О.С.)

Електротехнологія (Захаров Д.О.)

Електричні машини та апарати (Садовий О.С.)

Електропостачання сільського господарства (Циганов О.М.)

Електрообладн. та засоби автоматиз. с. г. техніки (Власенко Л.С.)

Інженерна та комп’ютерна графіка 

Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології(Власенко Л.С.)

Монтаж електрообладнання і систем керування (Циганов О.М.)

Основи енергозбереження (Садовий О.С.)

Основи автоматики (Садовий О.С.)

Основи електроніки і мікросхемотехніки (Садовий О.С.)

Теоретичні основи електротехніки (Ольшевський С.І.)

Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.