Бєлова Світлана Анатоліївна,
завідувач технічним відділенням,
викладач комп’ютерно-інформаційних дисциплін

 

 

БІОГРАФІЯ

У 2004 році вступила до Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова і в 2008 році отримала диплом з відзнакою та здобула кваліфікацію бакалавра техніка-програміста. У 2010 році закінчила НУК ім. адм. Макарова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем» та здобула кваліфікацію магістра з програмного забезпечення автоматизованих систем.

З липня 2010 року працювала в Миколаївському державному аграрному університеті на посаді інженер-програміста кафедри інформатики, а з першого вересня 2010 року – асистент кафедри інформатики.
з вересня 2012 року призначена на посаду завідувача відділення Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету.
Бере активну участь щорічно у:
• засіданнях методичного об’єднання завідувачів відділення вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Миколаївської області;
• засіданнях методичного об’єднання викладачів інформатики та комп’ютерних технологій вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Миколаївської області;

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Пройдено успішне стажування в Миколаївському національному аграрному університеті на базі кафедри інформаційних систем і технологій з 26 лютого 2014 по 26 березня 2014 року.

Підвищення кваліфікації пройдено на базі ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з 19 березня 2018 по 6 квітня 2018 року. Тема: «Трененгові технології в навчанні» ( № ПК 01597997/00374-18 від 06.04.2018 р.

 

НАГОРОДИ

Нагороджена почесною грамотою Миколаївської обласної державної адміністрації за плідну працю, високий професіоналізм до обраної справи, активну громадську діяльність та вагомий особистий внесок в організацію і проведення заходів з нагоди 75-річчя Миколаївської області у 2012 році.

Нагороджена грамотою Миколаївського національного аграрного університету за сумлінну працю та високий рівень виконання посадових обов’язків у 2014 році.

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 • Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності
 • Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах
 • Комп’ютери та комп’ютерні технології

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Рогачова С.А. Програми автоматизації обліку на підприємтсві / Рогачова С.А.// Наук.-практ. журнал “Європейські перспективи”, № 2 , ч. 2′ 2012. С. 29-32
 2. Бєлова С.А. Перспективи сертифікації студентів економічних спеціальностеq по програмі “1С:Професіонал / С.А.Бєлова // Роль науки у підвищені технологічного рівня і ефективності АПК України: матеріали IV Всеукраїнської наук.-практ. кофер. з міжнародною участю –Тернопіль : Національна академія аграрних наук, 2014. – С. 22-24
 3. Рогачова С.А. Щодо проблеми викладання 1С:Бухгалтерії в Аграрних ВНЗ / Сучасні комп’ютерні технології в економіці й освіті / Матеріали Причорноморської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу 28-29 квітня 2011 р. — Миколаїв
 4. Рогачова С.А. Автоматизація обліку на підприємстві Сучасні комп’ютерні технології в економіці й освіті / Матеріали Причорноморської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу 18-20 квітня 2012 р. — Миколаїв.
 5. Нєлепова А.В. Програмні продукти фірми “1С” (використання у навчалному процесі)/ А.В.Нєлєпова, С.А.Бєлова // Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: національні, глобалізаційні та євроінтеграційні аспекти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( дистанційна форма участі) 23-25 листопада 2016 р. — Миколаїв.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 1. Лопушанська В.В. Інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання напрямку підготовки 6.030509 “Облік та аудит” / В.В.Лопушанська, С.А.Рогачова – Миколаївський національний аграрний університет. 2011р.
 2. Лопушанська В.В. Інформаційні системи і технології у банківській сфері. Конспект лекцій з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання напрямку підготовки 6.030509 “Облік та аудит” / В.В.Лопушанська, С.А.Рогачова – Миколаївський національний аграрний університет. 2012р.
 3. Бєлова С.А.Інформатика. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів І курсу спеціальностей 5.03050801 «Фінанси і кредит», 5.03050901 «Бухгалтерський облік»,5.03060101 «Організація виробництва», 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва», 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва», 5.10010102 «Монтаж,обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі», 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»/ С.А.Бєлова – Технолого-економічний коледж Миколаївського національного аграрного університету. 2014 р.
 4. Нєлєпова А.В. Інформатика та комп’ютерна техніка. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 204 “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва” (спеціалізація “Виробництво та переробка продукції тваринництва”) / А.В.Нєлєпова, С.А.Бєлова – Технолого-економічний коледж Миколаївського національного аграрного університету. 2016 р.

E-mail: belova_s_a@ukr.net

Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.