Бернацьга Ганна Станіславівна  

Бернацьга Ганна Станіславівна,викладач філол. дисциплін,спеціаліст вищої категорії

БІОГРАФІЯ

1999р. закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Українська мова і література, англійської мова та зарубіжна література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури.

2010 р. закінчила факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації Миколаївського державного аграрного університету, де здобула кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку і аудиту.

У 2005-2007рр. працювала вчителем англійської мови у спеціалізованій середній загальноосвітній школі з поглибленим вивченням англійської мови № 81 м. Львова.

3 травня 2007р. – викладач кафедри іноземних мов Миколаївського державного аграрного університету.

З 1 вересня 2011р. – викладач англійської мови Технолого-економічного коледжу МДАУ. У вересні 2012 призначена методистом коледжу. З листопада 2014р. займає посаду завідувача навчально-методичного кабінету Технолого-економічного коледжу МНАУ.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Підвищення кваліфікації пройдено на базі ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з 18 листопада 2019 по 6 грудня 2019 року. Тема: «Новітні інноваційні технології у вищий школі» (№ПК 01597997/32130-19 від 06.01.2019 р.)

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 • Іноземна мова
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Бернацька Г.С. Використання кейс-методу під час викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації // Навчально-методичний журнал «Освіта. Технікуми, коледжі» -2016-№ 3(38) – с.46-49
 2. Бернацька Г.С. Впровадження інтерактивних технологій навчання при викладанні дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням. / Г.С. Бернацька / Матеріали Причорноморської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу МНАУ – 2016.
 3. Бернацька Г.С. Using of Case-Study For Cross-Cultural Communicative Competence Formation English For Professional Purpose / Г.С. Бернацька / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України» – 2016
 4. Бернацька Г.С. Використання Інтернет-ресурсів під час навчання писемного мовлення з іноземної мови за професійним спрямуванням. / Г.С. Бернацька / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект» – 2016.
 5. Бернацька Г.С. Використання Інтернет-ресурсів під час навчання писемного мовлення з іноземної мови за професійним спрямуванням/ Г.С. Бернацька / Матеріали Причорноморської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу МНАУ – 2017.
 6. Бернацька Г.С. Компетентісний підхід при викладанні іноземної мови за професійним спрямуванням у коледжах / Г.С. Бернацька / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України. General Aspects оf Innovation Development оf Education in the Context оf International Cooperation оf Ukraine» ( 25 – 26 квітня 2019 р., м. Миколаїв).
 7. Бернацька Г.С. Впровадження інтерактивних технологій навчання в навчальному процесі при викладанні дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» / Г.С. Бернацька / Матеріали Всеукраїнської конференції студентів та викладачів ЗВО «Актуальні проблеми сучасної освіти: Реалії та перспективи» (17.05.2019р. м. Маріуполь).
 8. Бернацька Г.С. Технологія Bring Your Own Device (BYOD) на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням у Технолого-економічному коледжі Миколаївського НАУ » / Г.С. Бернацька / Матеріали Причорноморську науково-практичну конференцію професорсько-викладацького складу МНАУ, 2019.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 1. Бернацька Г.С. Методичні рекомендації з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для самостійної роботи студентів спеціальності 5.03060101«Організація виробництва» денної форми навчання / Бернацька Г.С. – Миколаїв: МНАУ, 2015.
 2. Бернацька Г.С. Робочий зошит з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» студентів денної форми навчання спеціальності 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва»/ Бернацька Г.С. – Миколаїв: МНАУ, 2016.
 3. Бернацька Г.С. Електронний супровід дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»: « Англійська мова (за професійним спрямуванням ). Збірка презентацій до курсу для студентів спеціальності 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва»/ Бернацька Г.С. – Миколаїв: МНАУ, 2017.
 4. Бернацька Г.С. Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання/ Бернацька Г.С. – Миколаїв: МНАУ, 2018.
 5. Бернацька Г.С. Англійська мова за професійним спрямуванням. Електронний навчальний посібник з дисципліни для практичних занять студентів спеціальності 201 «Агрономія» / Бернацька Г.С. – Миколаїв: МНАУ, 2019.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

E-mail: annabernackaya405@gmail.com

Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.