Циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Побережець Ганна Степанівна - голова циклової комісії

Голова циклової комісії
Побережець Ганна Степанівна

СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Побережець Ганна Степанівна
Бєлова Світлана Анатоліївна
Гончаренко Ірина Василівна
Гордієць Інна Аліківна
Діордіца Яна Вікторівна
Довгаль Олена Валерівна
Кисляк Ганна Миколаївна
Лесік Ірина Миколаївна
Ліхолєтова Юлія Миколаївна
Мандрик Ліна Петрівна
Марценюк Алла Вікторівна
Мельник Артем Миколайович
Мигович Сергій Михайлович
Плужнік Анастасія Валеріївна
Рурік Галина Леонідівна
Рябов Євгеній Іванович
Сідлецька Людмила Леонідівна
Смірнова Ірина Вікторівна
Смірнова Олена Олександрівна
Тищенко Світлана Іванівна
Ханстантинов Віталій Олександрович

ГРАФІКИ

Графік проведення тижнів наук на 2017-18 н. р. 

Графік проведення олімпіад та конкурсів на 2017-18 н. р. 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН

Аграрне право (Кисляк Г.М.)

Безпека життєдіяльності (Бєлова С,А,, Миговоч С.М.)

Біологія (Ліхолєтова Ю.М.)

Вища математика (Тищенко С.І.)

Господарське право (Кисляк Г.М.)

Екологічна етика (Ліхолєтова Ю.М.)

Екологія (Основи екології) (Ліхолєтова Ю.М.)

Економетрія (Тищенко С.І.)

Економічна теорія (Мандрик Л.П., Довгаль О.В.)

Етика ділового спілкування (Гончаренко І.В.)

Іноземна мова за професійним спрямуванням (Плужнік А.В., Смірнова О.О., Мельник А.М.)

Інформатика та комп’ютерна техніка (Мигович С.М.)

Історія України (Побережець Г.С., Кисляк Г.М.)

Комерційне право (Кисляк Г.М.)

Комп’ютеризація сільськогосподарського виробництва (Мигович С.М.)

Культурологія (Марценюк А.В., Гордієць І.А.)

Неорганічна хімія (Діордіца Я.В.)

Основи охорони праці (Охорона праці) (Ліхолєтова Ю.М.)

Основи охорони праці в галузі (Ліхолєтова Ю.М.)

Основи психології (Рурик Г.Л.)

Основи філософських знань (Побережець Г.С.)

Політична економія (Мандрик Л.П.)

Політологія (Ханстантинов В.О., Побережець Г.С.)

Правознавство (Сідлецька Л.Л., Кисляк Г.М.)

Психологія (Рурик Г.Л.)

Соціологія (Лесік І.М.)

Теорія ймовірностей і математична статистика (Тищенко С.І.)

Трудове право (Кисляк Г.М.)

Українська мова (за професійним спрямуванням) (Марценюк А.В.)

Фізичне виховання (Рябов Є.І.)

Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.