Діордіца Яна Вікторівна

Діордіца Яна Вікторівна,
викладач хімії,
ІІ категорія

БІОГРАФІЯ

У 2012 році закінчила Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію біолога, вчителя біології, хімії та екології.
У 2013 – здобула кваліфікацію біолога, викладача біології.
З 2011 по 2012 рік – працювала лаборантом кафедри фізіології та біохімії МНУ ім. В.О. Сухомлинського, а з 2012 по 2015 рік – вчителем біології, хімії, екології у Новоодеській гуманітарній гімназії.

3 2016 року – асистент кафедри ґрунтознавства та агрохімії Миколаївського національного аграрного університету.

У 2015 році вступила до аспірантури Херсонського державного університету за спеціальністю 03.00.04 «біохімія», працюю над дисертаційним дослідженням «Вплив біоантиоксидантів на прооксидантно-антиоксидантну систему печінки при детоксикації».

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Здобула кваліфікацію «спеціаліст ІІ категорії» в березні 2015 року на базі Новоодеської гуманітарної гімназії.

НАГАРОДИ

Нагороджена грамотами відділу освіти Новоодеської РДА за вагомі педагогічні досягнення, значний особистий внесок у навчання та виховання талановитої молоді, підготовку переможців ІІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад.

Нагороджена грамотою Новоодеського відділу освіти за активну участь у конкурсі серед молодих вчителів «Нове ім’я»

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 • Хімія
 • Неорганічна хімія
 • ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

  1. Діордіца Я.В. Вплив антиоксидантів на прооксидантно-антиоксидантну систему печінки / Я.В. Діордіца, В.І. Єзіков // Матеріали XVIII Наукової молодіжної конференції «Проблеми та досягнення сучасної хімії», 17-20 травня 2016 р, м. Одеса / Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, Південний науковий центр НАН та МОН України, ТДВ «ІНТЕРХІМ» – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2016, – 51 с.
  2. Діордіца Я.В. Вплив комплексу антиоксидантів на стан перекисного окиснення ліпідів при гострій інтоксикації сірчанокислим гідразином / Я.В. Діордіца, В.І. Єзіков // Матеріали ІІ всеукраїнської конференції молодих науковців «Сучасні проблеми природничих наук», 19-20 квітня 2017 р, м. Ніжин / Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя. – Ніжин: «Наука-сервіс», 2017, – 23 с.
  3. Діордіца Я.В. Стан перекисного окиснення ліпідів при лонгованій дії комплексу антиоксидантів/ Я.В. Діордіца/ Матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу. – Миколаїв, 2017
  4. Діордіца Я.В. Порівняння впливу одноразового та тривалого введення комплексу антиоксидантів на стан перекисного окиснення ліпідів при гострій інтоксикації сірчанокислим гідразином / Я.В. Діордіца, В.І. Єзіков // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Актуальні проблеми сучасної хімії». – Миколаїв, 2017.
  5. Діордіца Я.В. Вплив α-ліпоєвої кислоти та кверцетину на печінку при патологіях різної етіології / Я.В. Діордіца// Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції «Теорія і практика сучасного природознавства». – Херсон: Вид-во ПП Вишемирський В.С., 2017. – С. 16-18

  КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

  E-mail: Sunnygirl1990@ukr.net

  Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.