Експертні висновки по результатам акредитації спеціальностей

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування” спеціальності 071 “Облік і оподаткування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст”

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою “Фінанси, банківська справа та страхування” спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування”

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” галузі знань 07 “Управління та адміністрування”

Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.