208 “Агроінженерія”

Важливою складовою частиною навчального процесу є виконання курсового проекту.

Студенти спеціальності 208 “Агроінженерія” за навчальним планом виконують курсовий проек з дисципліни:

  • Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції

Курсовий проект – це самостійно виконана в письмовому вигляді робота по проектуванню виробничої лінії тваринницької ферми, комплексу конкретного господарства. При виконанні проекту виявляється зрілість спеціаліста, його здібність науково мислити при вирішенні виробничих питань, уміння творчо використовувати досягнення науки і передової практики для підвищення якості переробки сільськогосподарської продукції, застосування енергоефективної техніки при найменших витратах робочого часу і коштів.

Тому курсове проектування е однією з важливих форм підготовки спеціалістів в галузі сільського господарства. Метою курсового проектування по дисципліні «Машини та обладнання для переробки СГП» єзакріплення, поглиблення і узагальнення отриманих знань, отриманих студентами при вивченні курсу і застосування цих знань при вирішенні конкретних завдань в області механізації переробних процесів.

Одночасно курсове проектування привчає студента самостійно користуватися довідковою літературою, стандартами, нормами, таблицями.Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.