072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

Важливою складовою частиною навчального процесу є виконання курсових робіт.

Студенти спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за навчальним планом виконують курсову роботу з дисципліни:

  • Банківські операції

Курсова робота є свідченням вміння студентів самостійно збирати, опрацьовувати інформацію стосовно обраної теми, об’єктивно оцінювати результати діяльності банківської системи, приймати самостійні рішення з практичних питань в умовах формування ринкового середовища.

Виконання курсової роботи з банківської системи сприяє розвитку у студентів необхідних навичок пошукової та аналітичної роботи, закріпленню знань, які вони одержують під час аудиторних занять.

Курсова робота є самостійним дослідження студента, яке виконується на фактичних матеріалах діяльності банківських установ, носить творчий характер.

Виконання курсової роботи є важливим етапом підготовки студента з дисципліни «Банківські операції», а також вирішальним підсумком його підготовки з даної дисципліни. Рівень її захисту враховується як один з критеріїв для оцінки якості реалізації відповідної освітньо-професійної програми.

За всі відомості, викладені в курсовій роботі, порядок використання фактичного матеріалу та іншої інформації під час її написання, достовірність висновків та положень, що в ній захищаються, несе відповідальність студент – автор курсової роботи.

Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.