Інформація

Наказ про зарахування на навчання до ТЕК МНАУ

Наказ про зарахування на навчання за кошти державного (регіонального) бюджету

Наказ про зарахування на навчання за кошти юридичних та/або фізичних осіб

Наказ про зарахування  на навчання за кошти юридичних та/або фізичних осіб Алексеєнко Олександр Олександрович

Наказ про зарахування на навчання за кошти юридичних та/або фізичних осіб (додатковий набір)

Рейтинг вступників до ТЕК МНАУ

Рейтинг вступників до ТЕК МНАУ

Рейтинг вступників до ТЕК МНАУ (додатковий набір)

Рейтинг вступників до ТЕК МНАУ (додатковий набір)

Результати вступних іспитів до ТЕК МНАУ

Результати іспиту з української мови

Результати іспиту з математики

Результати вступних іспитів до ТЕК МНАУ (додатковий набір)

Результати іспиту з української мови

Результати іспиту з математики

Правила прийому до  Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету в 2020 році

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Технолого-економічного коледжу  Миколаївського національного аграрного університету відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2019 року №1350 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17 січня 2020 року за № 49/34332.

Провадження освітньої діяльності у Технолого-економічному коледжі Миколаївського національного аграрного університету здійснюється відповідно до Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Правила прийому до Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету 2020

Зміни до правил прийому 2020

Зміни до правил прийому у 2020 році

Додатки:

Додаток 1 -Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання;

Додаток 2 -Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (за скороченим строком навчання) або другий курс (з нормативним строком навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра;

Додаток 3 -Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів);

Додаток 4-Таблиця проведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200.

Інформація щодо підготовчих курсів Технолого-економічного коледжу МНАУ

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

Положення про приймальну комісію Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету

Сертифікати про акредитацію

 

 

Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.