Інформація

Наказ про зарахування на навчання до ТЕК МНАУ

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс за кошти державного (регіонального) бюджету

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс за кошти юридичних та/або фізичних осіб

Наказ про зарахування на навчання на 2 курс за кошти юридичних та/або фізичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

Наказ про зарахування на навчання на 2 курс за кошти юридичних та/або фізичних осіб на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”

Правила прийому до  Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету в 2021 році

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Технолого-економічного коледжу  Миколаївського національного аграрного університету відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти  в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №1342 від 30 жовтня 2020 року,  зареєстрованих в Міністерстві юстиції (реєстраційний номер №1235/35518 від 11.12.2020).

Провадження освітньої діяльності в Технолого-економічному коледжі Миколаївського національного аграрного університету здійснюється відповідно до Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Правила прийому до Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету 2021

Додатки:

Додаток 1 -Перелік освітньо-професійних, освітньо-професійних програм  та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання;

Додаток 2 -Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (за скороченим строком навчання) або другий курс (з нормативним строком навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра;

Додаток 3 -Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів);

Додаток 4-Таблиця проведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200.

Приймальна комісія

Положення про приймальну комісію Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету

Наказ “Про склад приймальної комісії коледжу”

Відбіркова комісія

Наказ “Про відбіркову комісію приймальної комісії коледжу”

Комісії для проведення вступних іспитів, співбесід

Наказ “Про склад комісії для проведення вступних іспитів, співбесід”

Фахові атестаційні комісії

Наказ “Про склад фахових атестаційних комісій”

 

Сертифікати про акредитацію

 

Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.