Інформація

Інформація щодо підготовчих курсів Технолого-економічного коледжу МНАУ

Наказ про зарахування на навчання на 2 курс денної форми здобуття освіти за кошти фізичних і юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

Наказ про зарахування на навчання на  1 курс денної форми здобуття освіти за кошти фізичних і юридичних осіб

Наказ про зарахування на навчання на 2 курс денної форми здобуття освіти за кошти фізичних і юридичних осіб на основі диплому кваліфікованого робітника

Наказ про зарахування на навчання на 2 курс денної форми здобуття освіти за кошти фізичних і юридичних осіб на основі повної загальної серньої освіти

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс денної форми здобуття освіти за кошти фізичних і юридичних осіб

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс денної форми здобуття освіти за кошти державного бюджету

Списки рекомендованих до зрахування на навчання за держаним замовленням на основі базової загальної середньої освіти на 1 курс денної форми здобуття освіти

Рейтингові списки вступників на основі базової загальної середньої освіти на 1 курс денної форми здобуття освіти

Результати іспиту з української мови вступників 

Результати іспиту з математики вступників

Обсяг державного замовлення у 2019

Договір про спільну діяльність 

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

Наказ Про склад приймальної комісії Технолого-економічного коледжу Миколаївського НАУ на 2019 рік 

Правила прийому до Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету у 2019 році

Зміни до правил прийому до Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету у 2019 році 

Додаток 1

Додаток 2_1 ст

Додаток 2_2 ст 

Додаток 2_3 ст 

Додаток 3_1 ст

Додаток 3_2 ст

Додаток 4

Додаток 5

Положення про приймальну комісію Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету

Сертифікати про акредитацію

 

 

Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.