Інформація

Наказ про зарахування на навчання до ТЕК МНАУ

Наказ про зарахування на навчання за кошти державного (регіонального) бюджету

Наказ про зарахування на навчання за кошти юридичних та/або фізичних осіб

Наказ про зарахування  на навчання за кошти юридичних та/або фізичних осіб Алексеєнко Олександр Олександрович

Наказ про зарахування на навчання за кошти юридичних та/або фізичних осіб (додатковий набір)

Правила прийому до  Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету в 2021 році

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Технолого-економічного коледжу  Миколаївського національного аграрного університету відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2019 року №1350 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17 січня 2020 року за № 49/34332.

Провадження освітньої діяльності у Технолого-економічному коледжі Миколаївського національного аграрного університету здійснюється відповідно до Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Правила прийому до Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету 2020

Додатки:

Додаток 1 -Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання;

Додаток 2 -Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (за скороченим строком навчання) або другий курс (з нормативним строком навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра;

Додаток 3 -Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів);

Додаток 4-Таблиця проведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200.

Інформація щодо підготовчих курсів Технолого-економічного коледжу МНАУ

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

Положення про приймальну комісію Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету

Сертифікати про акредитацію

 

 

Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.