Інформація

Наказ про зарахування на навчання до ТЕК МНАУ

Зараховані на бюджет


Наказ №412-К від 28 липня 2022 року

Зараховані на контракт


Наказ №413-К від 29 липня 2022 року


Наказ №487-К від 07 вересня 2022 року


Наказ №513-К від 09 вересня 2022 року


Наказ 655-К від 06 жовтня 2022 року


Наказ 737-К від 20 жовтня 2022 року

Правила прийому до  Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету в 2022 році

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Технолого-економічного коледжу  Миколаївського національного аграрного університету відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 364 від 20 квітня 2022 року (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року №400), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 р. за №486/37822.

Провадження освітньої діяльності в Технолого-економічному коледжі Миколаївського національного аграрного університету здійснюється відповідно до Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Правила прийому до Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету 2022р.

Зміни до правил прийому 2022 р.

Розклад індивідуальних усних співбесід вступників  Технолого-економічного коледжу Миколаївського НАУ.

Вимоги до мотиваційного листа 2022 р.

Критерії оцінювання результатів індивідуальної усної співбесіди з української мови для вступників на основі базової  середньої освіти до Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету у 2022 році.

Критерії оцінювання результатів індивідуальної усної співбесіди з математики для вступників на основі базової  середньої освіти до Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету у 2022 році.

ПИТАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ з української мови для вступників на основі базової  середньої освіти до Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету у 2022 році.

ПИТАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ з математики для вступників на основі базової середньої освіти до Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету у 2022 році.

ПРОГРАМА індивідуальної усної співбесіди з  української мови для вступників на основі базової середньої освіти до Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету у 2022 році.

ПРОГРАМА індивідуальної усної співбесіди з математики для вступників на основі базової середньої освіти до Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету у 2022 році. 

Додатки:

Додаток 1 -Перелік освітньо-професійних, освітньо-професійних програм  та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання;

Додаток 2 -Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (за скороченим строком навчання) або другий курс (з нормативним строком навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра;

Додаток 3 -Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів);

Додаток 4-Таблиця проведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200.

Приймальна комісія

Положення про приймальну комісію Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету

Наказ “Про склад приймальної комісії коледжу”

Відбіркова комісія

Наказ “Про відбіркову комісію приймальної комісії коледжу”

Комісії для проведення вступних іспитів, співбесід

Наказ “Про склад комісії для проведення вступних іспитів, співбесід”

Фахові атестаційні комісії

Наказ “Про склад фахових атестаційних комісій”

Сертифікати про акредитацію

412

Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.