Киричук Олена Миколаївна

Киричук Олена Миколаївна,
викладач обліково-економічних дисциплін,
ІІ категорія

БІОГРАФІЯ

Закінчила у 2012 році обліково-економічний факультет Миколаївського державного аграрного університету, отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Облік і аудит” та здобула кваліфікацію спеціаліст з обліку та аудиту. З вересня 2012 р. призначена на посаду секретаря-друкарки Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету (нині – МНАУ).

З 2013 року Киричук О.М. переведена на посаду викладача обліково-економічних дисциплін Технолого-кономічного коледжу Миколаївського НАУ.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

У 2015 році Киричук О.М. пройшла курси підвищення кваліфікації на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України, виконавши роботу на тему «Характеристика основних видів контролю успішності студентів з дисципліни «Податкова система».

У 2015 році пройшла атестацію науково-педагогічних працівників із присвоєно кваліфікацію «спеціаліст ІІ категорії».

У 2018 році пройшла курси підвищення кваліфікації на базі Національної академії педагогічних наук України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», виконавши роботу на тему «Специфіка реалізації оптимального поєднання методів та принципів навчання під час вивчення дисципліни «Банківські операції».

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 • Банківські операції
 • Економічний аналіз
 • Фінанси підприємств
 • Облік і звітність у бюджетних установах
 • ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

  1. Киричук О.М. Конкурентні переваги сільськогосподарських підприємств в умовах ринкової економіки / О.М. Киричук / Вісник аграрної науки Причорномор’я. Спеціальний випуск 2 (41).— 20014. — С. 222—231.
  2. Киричук О.М. Проблеми та перспективи застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні / О.М. Киричук / Вісник харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва — 2015. — Випуск 7 — С. 151—159.
  3. Киричук О.М. Основні проблеми та шляхи вирішення правового регулювання ринку землі в Україні / О.М. Киричук / Вісник харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва — 2016. — Випуск 5 — С. 113—120.
  4. Киричук О.М. Роль та значення фінансової стійкості в забезпеченні стабільного розвитку підприємства / О.М. Киричук / Вісник харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва — 2017. — Випуск 7 — С. 98—105.

  КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

  E-mail: missis.kirichuk2010@ukr.net

  Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.