Кисляк Ганна Миколаївна

Кисляк Ганна Миколаївна,
викладач викладач історії та права, спеціаліст ІІ категорії

БІОГРАФІЯ

Закінчила в 2015 році факультет історії та права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, здобула ступінь бакалавра за напрямом 6.020302 Історія* та кваліфікацію вчитель історії. У 2016 році закінчила факультет історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “історія”, здобула кваліфікацію “вчитель історії, вчитель правознавства” і здобула ступінь спеціаліста.

У 2020 році закінчила Миколаївський національний аграрний університет , здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти Магістр, спеціальність  Менеджмент, професійна кваліфікація магістр з менеджменту, керівник підприємств, установ та організацій.

З вересня 2017 року Кисляк Г.М. призначена на посаду викладача історії та права в коледжі.

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

  • Історія: Україна і світ
  • Громадянська освіта: Правознавство.
  • Громадянська освіта: Політологія. Соціологія.
  • Економіка виробництва продукції тваринництва
  • Організація виробничої і бізнесової діяльності

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

  1. Кисляк Г.М. О.В. Колчак і “ Білий рух”/ Будак В.Д., Шитюк М.М., Шкляж Й.М., Акунін О.С., Буглай Н.М., Іванова Т.Ю., Маринченко Г.М., Ніколаєв І.Є., Сухушин М.П. //Збірник наукових праць: Питання нової та новітньої історії. – Миколаїв 2015. – Випуск 3. – С. 43 — 49
  2. 2. Кисляк Г.М. Військова діяльність В.О. Колчака у період Першої світової війни/ Афанасьєва М.В., Цвих В.Х., Яковлев Д.В., Іваків О.А., Вітман К.М., Наумкіна С.М., Лісієнко О.В., Каменська Т.Г., Шамша І.В.// Чорноморський дослідницький політологічний проект. Перший Південноукраїнський конвент міжнародної асоціації студентів політичної науки — Одеса 20 — 21 березня 2015. – С. 72-76
  3. Кисляк Г.М. Розвиток кінематографу 1920-х рр.. О. Довженко/ Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 квітня 2020 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2020. – 190 с.
  4. Кисляк Г.М., Стільник В.В. / Професійне навчання сільськогоспо-дарських працівників на дистанційній основі. Журнал «Молодий вчений» Одеська кіностудія ім. О.Довженка № 9 (73) • September, 2019 р.

Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.