Марценюк Алла Вікторівна

Марценюк Алла Вікторівна,
викладач вищої категорії

БІОГРАФІЯ

У 2000 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, українська мова та література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури.

Досвід роботи:

• З 1996 по 1997 рік працювала вчителем української мови та літератури Соколівської середньої школи Жашківського району Черкаської області.
• З 1997 по 2002 рік – вчитель української мови та літератури ЗОШ № 6 міста Котовська Одеської області.
• З 2002 по 2005 рік – вчитель української мови та літератури ЗОШ №57 міста Миколаєва. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».
• З 2005 по 2009 рік – вчитель української мови та літератури ЗОШ № 64 міста Миколаєва.
• З 2010 по 2011 рік – лаборант кафедри українознавства Миколаївського державного аграрного університету.
• З вересня 2011 року – викладач філологічних дисциплін Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету.

Листопад, 2016 року. Взято участь у семінарі викладачів біології та хімії на базі Технолого-економічного коледжу Миколаївського НАУ. Виступ з доповіддю «Місце природничих наук у системі викладання загальноосвітніх дисциплін».
Взято участь у засіданнях обласного методичного об’єднання викладачів Березень, 2017 року. філологічних дисциплін ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. (Семінар викладачів філологічних дисциплін на базі Миколаївського будівельного коледжу, березень 2017 р.).
Березень, 2017 року. Взято участь у засіданні членів журі Обласної олімпіади з української мови серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Миколаївської області 15 березня 2017 року на базі Миколаївського будівельного коледжу.
Квітень, 2017 року. Взято участь у засіданні оргкомітету з проведення ІІІ етапу VІІ Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації на базі Полтавського юридичного коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Квітень, 2017 року. Взято участь у складі журі ІІІ етапу VІІ Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації на базі Полтавського юридичного коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 6 квітня 2017 р.
Загальний стаж роботи – 20 років.
Коло наукових інтересів: культура спілкування майбутніх фахівців; формування культури спілкування майбутніх фахівців аграрного профілю; сучасні методики і технології навчання дисциплін філологічного та соіально-гуманітарного напряму.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

У 2012 році присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії».

У 2014 році присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Підвищення кваліфікації пройдено на базі ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з 13 лютого 2017 по 23 лютого 2017 року. Тема: «Сучасні інтерактивні методи навчання».

НАГАРОДИ

Нагороджена грамотою Миколаївського національного аграрного університету за добросовісну та плідну організацію навчально-виховного процесу.

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Українська література
 • Діловодство
 • Культурологія
 • ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

  1. Марценюк А.В. Розвиток творчих здібностей студентів при вивченні літератури / А.В. Марценюк // Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні : Р 64 матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, м. Миколаїв 23-25 квітня 2014 р. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – С. 109-111
  2. Марценюк А.В. Використання інтерактивних технологій для розвитку творчих здібностей студентів / А.В. Марценюк // Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 4 червня 2014 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – С.25-28
  3. Марценюк А.В. Упровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні дисципліни «Українська мова» / А.В. Марценюк // Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні : матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної Р 34 конференції професорсько-викладацького складу, м. Миколаїв 22-24 квітня 2015 р. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – С. 105-108
  4. Марценюк А.В. Викладання української мови та літератури з використанням проектних технологій / А.В. Марценюк // Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: національні, глобалізаційні та євроінтеграційні аспекти : Матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., 23-25 листопада 2016 р., Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – С. 343-347
  5. Марценюк А.В. Інноваційно-інформаційні технології під час викладання української літератури / А.В. Марценюк // Навчально-методичний журнал «Освіта. Технікуми. Коледжі», 2 (40)’2016. С. 30-32
  6. Марценюк А.В. Елементи бібліопсихології на заняттях української літератури / А.В. Марценюк // Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні : матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної Р 34 конференції професорсько-викладацького складу, м. Миколаїв 22-24 квітня 2017 р. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – С. 98-100

  НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ

  1. Довгопола І.В. Культура мови у форматі практичної стилістики / І.В. Довгопола // Матеріали 27-ї студентської науково-теоретичної конференції “Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу країни”, 26-28 березня 2014 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – С. 396-398
  2. Мелкікян А.О. Тарас Шевченко і сьогодення / А.О. Мелкікян // Матеріали 27-ї студентської науково-теоретичної конференції “Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу країни”, 26-28 березня 2014 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – С. 399-400
  3. Котова А.Ю. Заповіти Тараса Шевченка / А.Ю. Котова // Матеріали 28-ї студентської науково-теоретичної конференції “Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу країни”, 23-25 березня 2016 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – С.313-315
  4. Ходченко К.В. Вчимося говорити правильно і гарно / К.В. Ходченко // Матеріали 28-ї студентської науково-теоретичної конференції “Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу країни”, 23-25 березня 2016 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – С.315-317

  КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

  E-mail: kav_mdau@ukr.net

  САЙТ ВИКЛАДАЧА

  vivchaj-ridnu-movu6.webnode.com.ua.

  Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.