Марценюк Алла Вікторівна

Марценюк Алла Вікторівна,
викладач літератури, спеціаліст  вищої категорії


БІОГРАФІЯ

У 2000 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, українська мова та література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури.

Досвід роботи:

• З 1996 по 1997 рік працювала вчителем української мови та літератури Соколівської середньої школи Жашківського району Черкаської області.
• З 1997 по 2002 рік – вчитель української мови та літератури ЗОШ № 6 міста Котовська Одеської області.
• З 2002 по 2005 рік – вчитель української мови та літератури ЗОШ №57 міста Миколаєва. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».
• З 2005 по 2009 рік – вчитель української мови та літератури ЗОШ № 64 міста Миколаєва.
• З 2010 по 2011 рік – лаборант кафедри українознавства Миколаївського державного аграрного університету.
• З вересня 2011 року – викладач філологічних дисциплін Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету.

 • У 2012 році присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії».
 • У 2014 році присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».
 • У 2020 році підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно звання “викладач-методист”.

Листопад, 2016 року. Взято участь у семінарі викладачів біології та хімії на базі Технолого-економічного коледжу Миколаївського НАУ. Виступ з доповіддю «Місце природничих наук у системі викладання загальноосвітніх дисциплін».
Взято участь у засіданнях обласного методичного об’єднання викладачів Березень, 2017 року. філологічних дисциплін ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. (Семінар викладачів філологічних дисциплін на базі Миколаївського будівельного коледжу, березень 2017 р.).
Березень, 2017 року. Взято участь у засіданні членів журі Обласної олімпіади з української мови серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Миколаївської області 15 березня 2017 року на базі Миколаївського будівельного коледжу.
Квітень, 2017 року. Взято участь у засіданні оргкомітету з проведення ІІІ етапу VІІ Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації на базі Полтавського юридичного коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Квітень, 2017 року. Взято участь у складі журі ІІІ етапу VІІ Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації на базі Полтавського юридичного коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 6 квітня 2017 р.
Загальний стаж роботи – 20 років.
Коло наукових інтересів: культура спілкування майбутніх фахівців; формування культури спілкування майбутніх фахівців аграрного профілю; сучасні методики і технології навчання дисциплін філологічного та соіально-гуманітарного напряму.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

У 2012 році присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії».

У 2014 році присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Підвищення кваліфікації пройдено на базі ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з 13 лютого 2017 по 23 лютого 2017 року. Тема: «Сучасні інтерактивні методи навчання».

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів з 18 листопада 2019 року по 06 грудня 2019 рік. Свідоцтво № ПК 01587997/02128-19 від 06.12.2019

НАГОРОДИ

Нагороджена грамотою Миколаївського національного аграрного університету за добросовісну та плідну організацію навчально-виховного процесу.

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Українська література
 • Діловодство
 • Культурологія
 • Категорія: “спеціаліст вищої категорії”Підвищення кваліфікації: Міжгалузевий інститут         підвищення кваліфікації та    перепідготовки спеціалістів з       18 листопада 2019 року по 06       грудня 2019 рік. Свідоцтво № ПК 01587997/02128-19 від 06.12.2019

  Науково-дослідна робота з теми: «Формування творчих компетентностей здобувачів вищої освіти на заняттях української мови та літератури шляхом впровадження новітніх технологій навчання»

  Проблема, над якою працюю: «Упровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні філологічних дисципліни»

  Педагогічне кредо: «Працювати творчо, навчати дітей так, щоб приносити їм радість і задоволення і не зупинятись на досягнутому. Нормою життя є творчість і постійна робота над собою»

  Життєве кредо: «Праця, оптимізм, постійне самовдосконалення – запорука життєвого успіху».

  «Любити життя і цінувати кожну його хвилину, нести радість, у книгах шукати істину, у людях – мудрість»

  Напрямки роботи:

  • Розвиток розумових здібностей здобувачів вищої освіти
  • Формування пізнавальних умінь та навичок здобувачів
  • Формування позитивної мотивації до навчання
  • Формування потреби в самопізнанні, самореалізації
  • Формування вміння самостійно вчитися
  • Формування навичок, необхідних для здобуття професійного рівня
  • Виховання свідомого громадянина, патріота

Категорія: “спеціаліст вищої категорії”

Підвищення кваліфікації: Міжгалузевий інститут         підвищення кваліфікації та    перепідготовки спеціалістів з       18 листопада 2019 року по 06       грудня 2019 рік. Свідоцтво № ПК 01587997/02128-19 від 06.12.2019

Науково-дослідна робота з теми: «Формування творчих компетентностей здобувачів вищої освіти на заняттях української мови та літератури шляхом впровадження новітніх технологій навчання»

Проблема, над якою працюю: «Упровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні філологічних дисципліни»

Педагогічне кредо: «Працювати творчо, навчати дітей так, щоб приносити їм радість і задоволення і не зупинятись на досягнутому. Нормою життя є творчість і постійна робота над собою»

Життєве кредо: «Праця, оптимізм, постійне самовдосконалення – запорука життєвого успіху».

«Любити життя і цінувати кожну його хвилину, нести радість, у книгах шукати істину, у людях – мудрість»

Напрямки роботи:

 • Розвиток розумових здібностей здобувачів вищої освіти
 • Формування пізнавальних умінь та навичок здобувачів
 • Формування позитивної мотивації до навчання
 • Формування потреби в самопізнанні, самореалізації
 • Формування вміння самостійно вчитися
 • Формування навичок, необхідних для здобуття професійного рівня
 • Виховання свідомого громадянина, патріота

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Марценюк А.В. Електронний посібник у сучасному навчанні / А.В. Марценюк // Навчально-методичний журнал «Фахова перед вища освіта», 1 (48) 2019. С. 50-51
 2. Марценюк А.В. Застосування електронного посібника у навчанні / А.В. Марценюк // Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні : матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної Р 34 конференції професорсько-викладацького складу, м. Миколаїв, 2019
 3. Марценюк А.В. Упровадження дистанційних технологій у контексті змішаного навчання / А.В. Марценюк // Навчально-методичний журнал «Освіта. Технікуми. Коледжі», 1,2 (47)’2019. С. 44-46
 4. Марценюк А.В. Упровадження дистанційних технологій у контексті змішаного навчання / А.В. Марценюк // Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 13 квітня 2018 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – С.15-19
 5. Марценюк А.В. Елементи бібліопсихології на заняттях української літератури / А.В. Марценюк // Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні : матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної Р 34 конференції професорсько-викладацького складу, м. Миколаїв 22-24 квітня 2017 р. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – С. 98-100
 6. Марценюк А.В. Мистецтво у творчому світі Тараса Шевченка / А.В. Марценюк // Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: національні, глобалізаційні та євроінтеграційні аспекти : Матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., 23-25 листопада 2017 р., Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – С. 343-347

Категорія: “спеціаліст вищої категорії”

Підвищення кваліфікації: Міжгалузевий інститут         підвищення кваліфікації та    перепідготовки спеціалістів з       18 листопада 2019 року по 06       грудня 2019 рік. Свідоцтво № ПК 01587997/02128-19 від 06.12.2019

Науково-дослідна робота з теми: «Формування творчих компетентностей здобувачів вищої освіти на заняттях української мови та літератури шляхом впровадження новітніх технологій навчання»

Проблема, над якою працюю: «Упровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні філологічних дисципліни»

Педагогічне кредо: «Працювати творчо, навчати дітей так, щоб приносити їм радість і задоволення і не зупинятись на досягнутому. Нормою життя є творчість і постійна робота над собою»

Життєве кредо: «Праця, оптимізм, постійне самовдосконалення – запорука життєвого успіху».

«Любити життя і цінувати кожну його хвилину, нести радість, у книгах шукати істину, у людях – мудрість»

Напрямки роботи:

 • Розвиток розумових здібностей здобувачів вищої освіти
 • Формування пізнавальних умінь та навичок здобувачів
 • Формування позитивної мотивації до навчання
 • Формування потреби в самопізнанні, самореалізації
 • Формування вміння самостійно вчитися
 • Формування навичок, необхідних для здобуття професійного рівня
 • Виховання свідомого громадянина, патріота
Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.