Методична робота

Циклові комісії

Атестація педагогічних працівниківи

Інформація про коледж

Новини Метод Робот

У сучасних умовах розвитку освіти в Україні виняткового значення набуває система навчально-методичної роботи. Вона ґрунтується на системних нововведеннях мети, змісту освіти, технологій та організації освітнього процесу.
Організовують методичну роботу у коледжі заступник директора з навчальної роботи, викладач-методист Ліна МАНДРИК та завідувач навчально-методичного кабінету, канд. с.г. наук Надія КОЛОЯНІДІ.
Освітній процес у Технолого-економічному коледжі Миколаївського НАУ у 2022/2023 н.р. забезпечує 33 штатних викладачів, з них: кандидатів наук – 5, «викладачів-методистів» –5; спеціалістів «вищої категорії» – 21; спеціалістів І категорії –3; спеціалістів ІІ категорії – 6, спеціалістів – 2.

Методична робота в коледжі – це показник сучасності закладу освіти. Вона є складовою частиною освітньо-виховного процесу.
Основною метою організації методичної роботи є підвищення професійної майстерності та творчого потенціалу викладачів, розвиток інноваційної діяльності педагогічного колективу.
У своїй діяльності керуємося такими принципами:
− відповідності системи роботи коледжу соціальному замовленню суспільства і держави в умовах національних перетворень;
− науковості методичної роботи;
− системності методичної роботи;
− комплексного характеру методичної роботи (єдність і взаємозв’язок всіх сторін і напрямів діяльності щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з питань методики, дидактики, теорії виховання, педагогічної етики та розвитку загальної культури тощо);
− системності, послідовності, наступності, безперервності, всебічного охоплення педагогів різними формами методичної роботи протягом навчального року, утвердження методичної роботи як частини системи безперервної освіти;
− творчий характер методичної роботи, максимальна активізація діяльності педагогів.

Технолого-економічний коледж Миколаївського НАУ працює над наступною методичною проблемою: «Інформаційно-комунікаційна діяльність та впровадження сучасних цифрових технологій для формування високої якості освіти у період дистанційного навчання»

Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.