Циклові комісії

Важливою ланкою в організації навчально-методичної роботи у вищому навчальному закладі І-ІІ рівнів акредитації є циклові комісії.

У Технолого-економічному коледжі Миколаївського національного аграрного університету працює 7 циклових комісій, роботу яких очолюють голови циклових комісій – досвідчені викладачі. Зміст роботи циклових комісій визначається з урахуванням загальної методичної проблеми та конкретних завдань, що стоять перед навчальним закладом.

Основними завданнями викладачів циклових комісій є розгляд питань професійної підготовки студентів, інформаційного забезпечення навчального процесу; впровадження інноваційних методів навчання; затвердження планів проведення конференцій та виставок; проведення внутрішнього навчального контролю.

Викладачі циклових комісій постійно працюють над підвищенням педагогічної майстерності, ведуть науково-дослідну роботу, беруть участь у конференціях різного рівня; за активну й творчу педагогічну діяльність, компетентність і професійну майстерність неодноразово були нагороджені грамотами та листами подяки міського та обласного рівнів, мають сертифікати учасників всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Все це свідчить про те, що в коледжі створена творча атмосфера для професійного зростання викладачів. А їх професійні досягнення підкреслюють рівень їх можливостей по створенню комфортних умов для навчання і виховання студентів, забезпечення високого рівня професійної підготовки, розвитку їх творчості та формування особистісних якостей.

Циклова комісія загальосвітніх дисциплін

Циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Циклова комісія обліково-економічних дисциплін

Циклова комісія агрономічних дисциплін

Циклова комісія технологічних дисциплін

Циклова комісія електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Циклова комісія дисциплін механізації АПВ

Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.