Мигович Сергій Михайлович

Мигович Сергій Михайлович
викладач комп’ютерно-інформаційних
дисциплін, спеціаліст І категорії 

БІОГРАФІЯ

Народився 21 жовтня 1977 року.

З 1993 року навчався в Новобузькому педагогічному училищі Миколаївської області за спеціальністю «Початкове навчання», яке закінчив в 1997 році. Присвоєно кваліфікацію «Вчитель початкових класів і вихователь групи продовженого дня».

З 1997 по 2002 рік навчався в Миколаївському державному педагогічному університеті за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика. Здобув кваліфікацію вчителя математики.

З 2002 по 2003 рік навчався в магістратурі Миколаївського державного університету і отримав повну вишу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача математики.

З 1999 по 2002 рік працював вчителем математики та фізики в Новоолександрівській ЗОШ І-ІІІ ступеню.

З 02.09.2002 по 28.10.2004 року працював викладачем кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Миколаївського політехнічного інституту.

З 2005 по 2011 рік працював викладачем кафедри інформатики Миколаївського даржавного аграрного університету.

З 2011 року зарахований на посаду викладача Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету.

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 • Інформатика і комп’ютерна техніка
 • Комп’ютеризація сільськогосподарського виробництва
 • Інформаційні системи і технології у обліку
 • Інформаційні системи та технології
 • Вища математика

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Мигович С.М. Програмні засоби дистанційного навчання/ Мигович С.М. //Теорія та методика професійної освіти: реалії та перспективи ХХІ століття: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конфер. – К. : Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2011. – 99 с.
 2. Мигович С.М. Інформаційна компетентність – необхідна умова використання мережевих технологій в освіті/Мигович С.М. //Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету. Випуск 34. Педагогічні науки. – Сімферополь : НЩ КІПУ, 2012. – 162 с.
 3. Мигович С.М. Входження соціальних сервісів веб 2.0 в освітню діяльність/ Мигович С.М., Тверезовська Н. Т //Педагогічний альманах: зб. наук. праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: РІПО, 2012. – Випуск 13. – 87 с.
 4. Мигович С.М. Інформатизація освіти як основа її реформування/ Мигович С.М. //Педагогічні концепції технологічної та професійної освіти в умовах європейського співробітництва. ВІСНИК Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Випуск 97. Педагогічні науки. – Чернігів : 2012.
 5. Мигович С.М. Огляд сучасного стану дистанційного навчання в Україні/ Мигович С.М.//Науковий вісник НУБіП серія «Педагогіка, психологія, філософія» випуск 160, Київ : 2012.
 6. Мигович С.М. Роль телекомунікаційних технологій при формуванні пізнавальної активності студентів/ Мигович С.М. //І міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД», 26-28 лютого 2012,м. Переяслав-Хмельницький, Україна.
 7. Мигович С.М. Роль і місце соціальних мереж у формуванні освітньо-інформаційного середовища аграрних університетів/ Мигович С.М. //Науковий вісник НУБіП серія «Педагогіка, психологія, філософія» випуск 175, частина 3, К. : 2012.
 8. Мигович С.М. Вплив комп’ютерних технологій навчання на якість підготовки студентів аграрного профілю/ Мигович С.М. //Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Педагогічні науки. – Чернігів : 2012.
 9. Мигович С.М. Комп’ютерна грамотність як складова підготовки майбутніх інженерів-технологів аграрного профілю/ Мигович С.М. //Теорія та методика професійної освіти: реалії та перспективи ХХІ століття: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 8-11 листопада 2012 року). – К.: Національний університет біоресурсів та природокористування України, 2012. – 158 с.
 10. Мигович С.М. Formation of Information and Technological Skills as Basis for Training of Highly Skilled Production Engineers of an Agrarian Sector/ Мигович С.М., Тверезовська Н. Т //Научная мысль информационного века 05.03.2014 07- 15 марта 2014 г. Польша
 11. Мигович С.М. Сутність, структура та становлення технологічної компетентності у галузі технології виробництва та переробки продукції тваринництва/ Мигович С.М. //Вісник Національного університету оборони України – випуск 6(37) /13 Питання педагогіки. – Київ : 2013.
 12. Мигович С.М. Роль социальных сетей в формировании образовательно-информационной среды аграрных университетов/ Мигович С.М. //Электронный периодический научный журнал «SCI-ARTICLE.RU», №7 2014 66-71 с.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

E-mail: migovich@mnau.edu.ua

САЙТ ВИКЛАДАЧА

sites.google.com/view/migovich/

Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.