141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

Важливою складовою частиною навчального процесу є виконання курсових робіт/проектів.

Студенти спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” за навчальним планом виконують курсовий проект з дисципліни:

  • Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування


Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.