Розклад державних іспитів

Дисципліни, що входять до державного іспиту

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

 • Банківські операції
 • Податкова система
 • Бюджетна система
 • Фінанси
 • Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках
 • 071 “Облік і оподаткування”

 • Фінансовий облік
 • Економічний аналіз
 • Облік і звітність у бюджетних установах
 • Контроль і ревізія
 • Податкова система
 • 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

 • Комерційна діяльність
 • Комерційне товарознавство
 • Фінансовий облік
 • Ціноутворення
 • Ринкові дослідження
 • 5.03060101 «Організація виробництва»

 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Бухгалтерський облік
 • Трудове право
 • Економіка підприємств
 • Організація виробництва
 • 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва»

 • Технологія виробництва продукції рослинництва
 • Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва
 • Плодоовочівництво
 • Організація і планування діяльності аграгрних формувань
 • Охорона праці в галузі
 • 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва»

 • Основи охорони праці
 • Технологія виробництва молока і явовичини
 • Технологія виробництва пробукції свинарства
 • Технологія виробництва пробукції птахівництва
 • Конярство
 • Організація виробництва і бізн. діяльності
 • Технологія виробництва пробукції тваринництва з основами виробничої санітарії
 • 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»

 • Електричні машини та апарати
 • Електропривод сільськогосподарських машин
 • Електричне освітлення та опромінення
 • Електротехнологія
 • Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування
 • Експлуатація і ремонт електрообладнання і засобів автоматизації
 • Монтаж електрообладнання і систем керування
 • 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»

 • Трактори і автомобілі
 • Сільськогосподарські машини
 • Машини та обладнання для тваринництва
 • Машини та облдн. для переробки сільськогосподарської продукції
 • Ремонт машин і обладнання
 • Технічний сервіс в АПК
 • Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.