Рейтинг

щодо результатів участі здобувачів вищої освіти ТЕК МНАУ у освітній, науковій, пошуково-дослідній, громадській діяльності (у тому числі волонтерській діяльності), участь у роботі органів студентського самоврядування, культурно-мистецьких та спортивних заходах на:

 

  • обліково-економічному відділенні
  • технологічному відділенні
  • технічному відділенні 
Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.