Ольшевський Сергій Іванович

Ольшевський Сергій Іванович,
старший викладач електротехнічних дисциплін

БІОГРАФІЯ

У 1988 році закінчив факультет електрообладнання суден Миколаївського кораблебудівного інституту (МКІ) і був зарахований на роботу в НВК ЕОС НВЦ при МКІ інженером- програмістом. З 1992 по 1997 рік працював в НВК ЕОС на посаді молодшого наукового співробітника.
В 1995 році закінчив аспірантуру при УДМТУ (керівник – д-р техн. наук В. С. Блінцов).

Приймав участь у розробці та експлуатації підводних апаратів.
З 1991 по 1999 рік постійно мав навантаження в якості старшого викладача з дисциплін “Мікропроцесорні системи управління” та “Системи автоматизованого проектування” на кафедрі електрообладнання суден.
З 1999 року працює на кафедрі автоматики Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 • Теоретичні основи електротехніки
 • Загальна електротехніка з основами автоматики
 • ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

  1. Ольшевский, С. И. Применение пакета Labview при построении распределенных систем управления / С. И. Ольшевский, А. В. Ключник // Матеріали IX всеукр. наук.-практ. конф. “Макаровські читання”. – Миколаїв : НУК, 2016. – С. 31–33.
  2. Ольшевский, С. И. Получение аппроксимационных зависимостей для реализации системы управления движителем исследовательской модели / С. И. Ольшевский // Матеріали всеукр. наук.-техн. конф. “Сучасні проблеми автоматики та електротехніки”. – Миколаїв : НУК, 2016. – С. 43–45.
  3. Ольшевський, С. І. Мікроконтролерна система керування електроприводами манипуляційного робота / С. І. Ольшевський, О. Г. Васильєв // Матеріали VII міжнар. наук.-техн. конф. “Інновації в суднобудуванні та океанотехніці”. – Миколаїв : НУК, 2016.
  4. Гуров, А. П. Теорія автоматичного керування [Електронний ресурс] : навч. посібник : електрон. вид. комбін. використання на DVD-ROM. У 2 ч. Ч. 1 / А. П. Гуров, С. І. Ольшевський. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2016.
  5. Васильєв, О. Г. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Системи керування електроприводами” [Електронний ресурс] : електрон. вид. комбін. використання на DVD-ROM / О. Г. Васильєв, С. О. Гаврилов, С. І. Ольшевський. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2016.
  6. Ольшевский, С. И. Применение протокола MODBUS при построении исследовательской модели судна / С. И. Ольшевский, А. В. Ключник // Матеріали VIII всеукр. наук.-практ. конф. “Макаровські читання”. – Миколаїв, 2015. – С. 43.
  7. Ольшевский, С. И. Применение RISC-микроконтроллера для построения системы управления движителем исследовательской модели / С. И. Ольшевский // Матеріали всеукр. наук.-техн. конф. “Сучасні проблеми автоматики та електротехніки”. – Миколаїв : НУК, 2015. – С. 15–16.
  8. Ольшевский, С. И. Система управления гидробионическим движителем плавникового типа / С. И. Ольшевский // Матеріали всеукр. наук.-техн. конф. “Підводна техніка і технологія”. – Миколаїв : НУК, 2013. – С. 90–94.
  9. Математическое описание движения элементов гидробионического движителя плавникового типа / С. И. Ольшевский, Ю. В. Бойко, В. С. Блинцов и др. // Матеріали міжнар. наук.-техн. конф. “Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів”. – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 114–118.
  10. Ольшевский, С. И. Разработка аппаратных средств для исследования гидробионических движителей плавникового типа / С. И. Ольшевский, Ю. В. Бойко, А. В. Симзиков // Матеріали міжнар. наук.-техн. конф. “Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів”. – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 87–92.

  КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

  E-mail: olishevski@mnau.edu.ua

  Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.