Back
0-02-05-3183c1aaa3e8b5b1aae45548116a106d450eb89d7b0359873a85b71f7958ea08_8d82086a448e20c5

Хомутовська Ірина Іванівна

голова циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, викладач гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук, спеціаліст вищої категорії

БІОГРАФІЯ

Закінчила у 2008 році Одеський національний університет імені І.І.Мечникова за спеціальністю«Історія» та здобула кваліфікацію історика, викладача історії. З 2007 по 2011 р. працювала викладачем Технікуму Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. 

2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидат історичних наук 07.00.01.

З 2011 р. працювала викладачем Коледжу Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського.

З 2016 р. працювала на посаді голови циклової комісії соціально-гуманітарного напряму підготовки Коледжу Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського.

З вересня 2019 р. працюю викладачем циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету.

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 • Історія: Україна і світ
 • Основи філософських знань

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 •  Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Інноваційні методи навчання Свідоцтво № ПК 01597997/00299-2021, 05.03.2021
 • Сертифікат про участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи» 13-14 травня 2021 р. м.Маріуполь
 • Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького Науково онлайн- тренінг «Використання історичних джерел при викладанні історичних дисциплін» Сертифікат № 2303/38-11 КВЕД 85.59, 28-29.11.2020 р.
 • Всеукраїнський конкурс професійної майстерності «Педагогічний оскар – 2020» «Інноваційний досвід роботи викладача» ІСТОРІЯ: УКРАЇНА І СВІТ. Контроль знань ІІІ місце
 • ММІРЛ ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»». Модуль 1. Новітні освітні технології: ключові характеристики та менеджмент освітньої діяльності на засадах технологічного підходу Модуль 2. Освітні технології в інклюзивному освітньому середовищі (практикум для вчителя історії) Свідоцтво № СПІ2/484, 30.10.2020 р.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 1. Всеукраїнський конкурс професійної майстерності «Педагогічний оскар – 2023» Персоналії ХХ-ХХІ ст. Ментальна карта. Підготовка до ЗНО/НМТ-2023 рік з історії України. Конспект-схема.
 2. Всеукраїнський конкурс професійної майстерності «Педагогічний оскар – 2022» Історія України: поняття та терміни. Підготовка до ДПА у формі ЗНО-2022 рік.
 3. Всеукраїнський конкурс професійної майстерності «Педагогічний оскар – 2021» «Інновації у створенні й упровадженні сучасних методик» ІСТОРІЯ: УКРАЇНА І СВІТ. Історичні диктанти 10 клас.
 4. Хомутовська І.І. Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять з дисципліни «Основи філософських знань» здобувачами фахової передвищої освіти денної форми навчання. Миколаїв, 2021. – 25 с.

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ. ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Хомутовська І.І. Постать Григорія Сковороди як носія символічного життєвого коду народу: історико-філософський погляд /І.І.Хомутовська// Розвиток наукової думки в сучасному суспільстві: нові ідеї та перспективи. Матеріали науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 23-24 грудня 2022 р.). – Одеса: Видавництво «Молодий вчений», 2022. – 88 с.
 2. Хомутовська І.І. Криза економіки в період «перебудови» 1985-1991 рр. УРСР /І.І.Хомутовська//Матеріали щорічної конференції науково-педагогічних працівників 21-23 квітня 2021 рік; м. Миколаїв,Україна. 76 с.
 3. Хомутовська І.І. Впровадження інформаційних технологій в історичну науку /І.І.Хомутовська, Д.В.Воронцова// Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи. Матеріали ІІІ Всеукраїнської конференції студентів та викладачів закладів освіти. Тези доповідей учасників конференції. Том 2 – Маріуполь: ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2021 р. – 508 с.
 4. Хомутовська І.І. Фінансове забезпечення КПРС (на прикладі Миколаївської області) /І.І.Хомутовська//Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 квітня 2020 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2020. – 190 с.
 5. Irina Khomutovska. Financial support of regional party organizations in 1985 – 1990 and implementation of the principles of financial decentralization. Socio-economic development of the regions in conditions of transformation. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019

Other Members

Translate »