Поручник Марія Миколаївна

Поручник Марія Миколаївна,
викладач технологічних дисциплін

 

БІОГРАФІЯ

Народилася 20.02.1982 р. у м. Херсон. У 2004 р. закінчила Новобогданівську ЗОШ у тому ж році стала студенткою денної форми навчання Зооінженерного факультету Миколаївського ДАУ. У 2004 р. отримала диплом спеціаліста з відзнакою (кваліфікація – «зоонженер»). З 2010 по 2012 рр. працювала лаборантом на кафедрі «Технології виробництва продукції тваринництва».

З 2012 по 2015 рр. навчалась в аспірантурі Миколаївського НАУ на денній формі навчання за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. Науковий керівник – д.с.-г.н., доцент, кафедри зоогігієни та ветеринарії МНАУ Мельник Володимир Олександрович. Тема дисертаційної роботи «Біологічні прийоми підвищення відтворювальних якостей свиноматок та здатності кнурів-плідників». З 2016 року працює викладачем технологічних дисциплін Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету.

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 • Розведення сільськогосподарських тварин
 • Стандартизація продукції тваринництва
 • Технологія галузі
 • Технологія виробництва продукції тваринництва
 • Технологія виробництва молока і яловичини
 • Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва
 • Технологія переробки продукції тваринництва з основами виробничої санітарії
 • Технологія обладнання цехів по переробці продукції тваринництва
 • Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Напрями наукових досліджень:фізіологія людини і тварин.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 1. «Робочий зошит» з дисципліни «Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва» для практичних робіт здобувачів вищої освіти спеціальності 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва» денної форми навчання
 2. Розроблені методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Технологія відтворення тварин» та виконання лабораторних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 204 «ТВППТ» денної і заочної форми навчання – В. О. Мельник, М. М. Поручник

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Поручник М. М. Взаємозв’язок відтворювальних якостей з особливостями будови молочної залози свиноматок / М. М. Поручник // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів і кормових добавок. – Львів, 2014. – Вип. 15. – № 2,3. – С. 255–261.
 2. Поручник М. М. Оцінка відтворювальних якостей свиноматок залежно від генотипу / М. М. Поручник // Вісник аграрної науки Причорномор’я – Миколаїв, 2014. – Вип. 2 (78). – С. 186–191.
 3. Поручник М. М. Вплив відтворювальних якостей на функціональний стан молочної залози свиноматок / М. М. Поручник // Свинарство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник Інституту свинарства і АПВ НААН – Полтава, 2014. – Вип. 65. – С. 331–336 .
 4. Поручник М. М. Вплив біологічно активних препаратів на якість сперми кнурів-плідників / М. М. Поручник, А. О. Бондар // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – 2014. – Вип. 2 (86). – С. 80–85.
 5. Поручник М. М. Вплив біологічно активних препаратів на відтворювальну здатність кнурів-плідників / М. М. Поручник // Вісник аграрної науки Причорномор’я – Миколаїв, 2015. – Вип. 2. Т. 2. – С. 266–277.
 6. Поручник М. М. Гематологічні показники племінних кнурів-плідників після біологічно активними препаратами / М. М. Поручник // Вісник Сумського національного аграрного університету – Суми, 2015. – Серія «Тваринництво». – Вип. 2 (27). – С. 133–136.
 7. Поручник М. М. Синхронізація пологів свиноматок комплексом біологічно-активних препаратів / В. О. Мельник, М. М. Поручник, А. О. Бондар // Свинарство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник Інституту свинарства і АПВ НААН – Полтава, 2015. – Вип. 67. – С. 165–168 .
 8. Мельник В. О. Гематологічні показники репродуктивного періоду ремонтних свинок і свиноматок / В. О. Мельник, М. М. Поручник, А. О. Бондар, А. П. Шакун // Науково-технічний бюлетень № 116 – Харків, 2016. – С 84–89.
 9. Поручник М. М. Cанітарно-гігієнічна оцінка території СВК племзаводу агрофірма «Миг-Сервіс-Агро» / М. М. Поручник // Вісник аграрної науки Причорномор’я – Миколаїв, 2017. – подана до друку.
 10. Краснощок В. Л. Характеристика ПП «Риболовне підприємство Вирішальний» в Миколаївській області / В. Л. Краснощок, М. М. Поручник // Студентській науковий вісник – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (10) – С. 117–122.
 11. М. М. Поручник Сучасні технології зберігання плодоовочевої продукції / М. М. Поручник // Агросвіт – Миколаїв, 2018. – надано до друку

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 1. «Робочий зошит» з дисципліни «Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва» для практичних робіт здобувачів вищої освіти спеціальності 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва» денної форми навчання
 2. Розроблені методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Технологія відтворення тварин» та виконання лабораторних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 204 «ТВППТ» денної і заочної форми навчання – В. О. Мельник, М. М. Поручник

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

E-mail: mariya1234533@gmail.com

САЙТ ВИКЛАДАЧА

http://mariyaporuchnik.ucoz.net

Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.