Практика

Практична підготовка   студентів   коледжу  є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для  здобуття  кваліфікаційного  рівня  і  має  на  меті   набуття студентом професійних навичок та вмінь.

Практична підготовка  студентів  здійснюється  на   передових сучасних підприємствах і організаціях різних галузей господарства, науки,  освіти,  охорони здоров’я, культури, торгівлі і державного управління.

Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності  під  організаційно-методичним  керівництвом  викладача вищого навчального закладу та спеціаліста з даного фаху. Програма практичної   підготовки  та  терміни  її  проведення визначаються навчальним планом.

практика на 1 семестр 2017-2018 н.р

Фінанси і кредит

Бухгалтерський облік

Комерційна діяльність

Організація виробництва

Виробництво і переробка продукції рослинництва

Виробництво і переробка продукції тваринництва

Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.