Бухгалтерський облік

5.03050901 «Бухгалтерський облік»

Титульна сторінка переддипломної практики

Угода для переддипломної практики

Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.