Інформація

Рейтинг щодо результатів участі зобувачів вищої освіти у освітній, науковій, пошуково-дослідницькій, громадській діяльності, участь у роботі органів студентського самоврядування, культурно-мистецьких та спортивних заходах протягом першого семестру 2016-2017 навчального року

Положення про Технолого-економічний коледж Миколаївського НАУ

Розмір оплати за один рік навчання у Технолого-економічному коледжі Миколаївського національного аграрного університету на 2017-2018 н.р.

Штатний розпис Технолого-економічного коледжу Миколаївського НАУ

Результати незалежного заміру знань студентів  Технолого-економічного коледжу Миколаївського НАУ

Положення про педагогічну раду Технолого-економічного коледжу МНАУ

Положення про навчально-методичну раду Технолого-економічного коледжу Миколаївського НАУ

Положення про проведення практик студентів Технолого-економічного коледжу Миколаївського НАУ

Положення про денне відділення Технолого-економічного коледжу Миколаївського НАУ

Положення про циклову комісію Технолого-економічного коледжу Миколаївського НАУ

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з проведення атестації здобувачів вищої освіти у Технолого-економічному коледжі Миколаївського НАУ

Положення про організацію освітнього процесу Технолого-економічного коледжу Миколаївського НАУ

Рішення педагогічної ради Технолого – економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету

Положення про виховну роботу у Технолого-економічному коледжі Миколаївського НАУ

Положення про сумісне використання матеріальної бази Миколаївського національного аграрного університету Технолого-економічним коледжем Миколаївського національного аграрного університету

Експертні висновки по результатам акредитації спеціальностей

Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.