Рейтинг щодо результатів участі зобувачів вищої освіти у освітній, науковій, пошуково-дослідницькій, громадській діяльності, участь у роботі органів студентського самоврядування, культурно-мистецьких та спортивних заходах протягом першого семестру 2016-2017 навчального року

Рейтинг обліково-економічного відділення

Рейтинг технічного відділення

Рейтинг технологічного відділення

Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.