Рибачук Володимир Петрович

Рибачук Володимир Петрович,
директор коледжу,
кандидат економічних наук

БІОГРАФІЯ

Закінчив Миколаївський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Бєлінського (кваліфікація вчитель початкового військового навчання та фізичного виховання, 1984 р.), Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова (кваліфікація політолог, викладач соціально-політичних дисциплін у ВНЗ, 1992 р.), Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (магістр державного управління, 2005 р.).

З 1984 по 1987 рік та з 1992 по 1993 рік працював в Дмитрівській середній школі Очаківського району викладачем початкової військової підготовки, фізичного виховання, історії. З 1987 по 1988 рік та з 1993 по 2002 рік працював сільським головою Дмитрівської сільської ради. З 2002 по 2005 рік заступник голови Очаківської райдержадміністрації.

З 2005 по 2006 рік працював начальником Очаківської районної ради, З 2006 по 2007 та з 2009 по 2010 роки працював на посаді начальника відділу освіти Очаківської райдержадміністрації, 2008-2009 роки виконував обов’язки голови Очаківської райдержадміністрації. У 2010 – 2011 роках працював науковим співробітником науково-дослідного відділу Миколаївського національного агарного університету. З вересня 2011 року директор Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

У 2017 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Регулювання інноваційного розвитку аграрного сектору економіки “.

НАГОРОДИ

Нагороджений подякою Міністра аграрної політики та продовольства України за сумлінну працю та досягнуті результати в ім’я економічного зміцнення та розквіту України у 2013 році.

Нагороджений подякою Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі за формування активної громадської позиції та високих моральних переконань учнівської молоді та підростаючого покоління у 2013 році.

Нагороджений грамотою Департаменту освіти, науки та молоді Облдержадміністрації за плідну працю з організації і керівництва навчальної, навчально-методичної, виховної роботи коледжу у 2013 році.

Нагороджений подякою Миколаївської обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, високий професіоналізм у підготовці та вихованні висококваліфікованих фахівців аграрного сектору економіки України, багаторічну сумлінну працю, активну громадську позицію та з нагоди професійного свята – Дня працівників сільського господарства та 30-річчя від дня заснування Миколаївського національного аграрного університету у 2014 році.

Нагороджений Дипломом обласної державної адміністрації – переможець обласного конкурсу “Кращий педагогічний працівник” у номінації “Вища освіта”у 2015 році.

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 • Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу
 • Основи агробізнесу та підприємництва
 • ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

  1. Рибачук В.П. Концепція інноваційної моделі у формуванні теорії і практики розвитку економічних систем / В.П. Рибачук /7 Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2014. – № 4. – С. 92 – 98.
  2. Рибачук В.П. Інноваційна модель як інституційна основа ефективності і конкурентоспроможності економіки / В.П. Рибачук // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2015. – № 3. – С. 77 – 84.
  3. Рибачук В.П. Засади формування моделі аграрного сектору через призму “Зеленої економіки” // В.П. Рибачук. – Економіка. Фінанси. Менеджмент : актуальні питання науки і практики. – Вінниця, 2016. – №1(5). – С. 62-71.
  4. Рибачук В.П. Формування інноваційної моделі розвитку агропромислового виробництва регіону: теоретичні засади і визначення / В.П. Рибачук // Економіка. Фінанси. Менеджмент : актуальні питання науки і практики. – Вінниця, 2016. – № 10. – С. 39 – 47.
  5. Рибачук В.П. Кластерна модель інноваційного розвитку агропромислового виробництва регіону на засадах «зеленої економіки» / Вії Рибачук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економіка науки». – Херсон, 2016. – № 19. – С. 110 – 113.
  6. Рибачук В.П. Проблемні аспекти формування інноваційної моделі агропромислового виробництва регіону / В.П. Рибачук // Економіка АНК. – Київ, 2016. – №9. – С. 109 – 114.
  7. Рибачук В.П. Загальнодержавний та регіональний вимір ефективності аграрного виробництва України / В.П. Рибачук // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2016. – № 3. – С. 38 – 49.
  8. Рибачук В.П. Інноваційна модель та її формування в аграрному секторі національної економіки / В.П. Рибачук. – Миколаїв: МНАУ, 2017. – 68 с. – (препринт / МНАУ).
  9. Рибачук В.П. Роль інновацій в модернізації агропромислового виробництва та формування його інноваційної моделі / В.П. Рибачук // Актуальні аспекти модернізації економіки та фінансової системи України: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя 26 серп. 2016) – Запоріжжя. – Ж – С. 50 -51.
  10. Рибачук В.П. Регіональний аспект інноваційного розвитку аграрного сектору економіки / В.П. Рибачук // Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Миколаїв 29 квіт. 2016) Миколаїв. -С. 150-151.
  11. Рибачук В.П. Концептуальні засади сталого агропромислового виробництва регіону у формуванні інноваційної моделі / В.П. Рибачук .// Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи: матер. міжнар. наук.- практ. конф. (Київ 9-10 верес. 2016) – Київ. – №. – С. 82 – 85.

  E-mail: tek.mnau.edu.ua@.ukr.net

  Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.