Садовий Олексій Степанович

Садовий Олексій Степанович,
асистент кафедри “Електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки”

БІОГРАФІЯ

Народився 22 липня 1985 р. у місті Кіровоград. Після закінчення у 2000 р. середньої школи № 1 міста Новий Буг, вступив до Новобузького технікуму механізації та електрифікації сільського господарства на спеціальність електрика сільського господарства, який закінчив у 2004 році з відзнакою, в тому ж році вступив на І курс Миколаївського державного аграрного університету. Який закінчив з відзнакою в 2010 році за спеціальністю “Енергетика сільськогосподарського виробництва та здобув кваліфікацію інженера-дослідника із енергетики сільськогосподарського виробництва.

З 2008 року працював на посадах лаборанта та завідувача лабораторіями кафедри енергетики аграрного виробництва МНАУ. З 2013 року переведений на посаду асистента кафедри енергетики аграрного виробництва. Наукові інтереси пов’язані з дослідженням удосконалення статичних індукційних пристроїв за рахунок зниження матеріалоємності та підвищення коефіцієнта продуктивності за допомогою структурної оптимізації.
Олексій Степанович є автором понад 10 наукових публікації, авторських свідоцтв і патентів України.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Підвищення кваліфікації в ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” Національної академії педагогічних наук України (м. Київ) за напрямом “Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів”: свідоцтво про підвищення кваліфікації СП35830447/1926-17

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 • Електричні машини та апарати
 • Електроосвітлення та електротехнології
 • Основи автоматики
 • ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

  1. Садовий О.С. Аналіз конструкції однофазних статичних індукційних пристроїв / О.С. Садовий // “Перспективна техніка і технології – 2014” Матеріали Х-ї міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів – Миколаїв. – 2014. вересень – 2014 р.
  2. Садовой А.С. Варианты структур и конструктивные особенности однофазных статических индукционных устройств / А.С. Садовой // MOTROL. Commission Of Motorization And Energetics In Agriculture – 2014, Vol.16, No. 2.
  3. Блинцов В.С. Трансформаторы для встраивания в оболочки ограниченного диаметра объектов специальной техники и постановка задачи их усовершенствования / В.С. Блинцов, Р.А. Ставинский, Е.А. Авдеева, А.С. Садовой // Електротехніка і електромеханіка. – 2012. – №2. – с. 16-21.
  4. Садовой А.С. Зависимости статических индукционных пространственных преобразователей с витым магнитопроводом / А.С. Садовой, А.М. Цыганов // Матеріали причорноморської науково-практичної конференції викладацького складу “Розвиток українського села – основа аграрної реформи України” – Миколаїв – 2015.
  5. Садовой А.С. Сравнительный анализ массостоимостных показателей однофазных трансформаторов и реакторов с прямоугольными и шестигранными сечениями стержней стержневого витого магнитопровода // А.С. Cадовой – Вісник аграрної науки Причорномор’я – 2016. – №. 4(92). – С. 143-154.
  6. Садовий О.С. Варианты и преобразование структур однофазных трансформаторов и реакторов с витым магнитопроводом // Вісник КрНУ ім. М. Остроградського.– Кременчук : КДУ, 2017. – №. 2/2017 (103) частина 1. – С. 15-21.
  7. Sadovuy А. Comparative analysis of mass and cost indicators of single-phase transformers and reactors with rectangular and hexagranium cross sections of armored rods twisted magnetic core // А Sadovuy, А. Cherepovskaya – Вісник аграрної науки Причорномор’я – 2017. – №. 3. – С. 208-218.
  8. Садовой А.С. Анализ массостоимостных показателей однофазных трансформаторов и реакторов с шестигранными сечениями стержней броневого витого магнитопровода / А.С. Садовой // Матеріали ХIII-ї міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Перспективна техніка і технології – 2017” – Миколаїв. – 2017. 27-29 вересень – 2017р. – С. 69 – 76.
  9. Садовой А.С. Разработка математических моделей сравнительного анализа массостоимостных показателей однофазных индукционных статических преобразователей с прямоугольным сечением стержня броневой электромагнитной системы / А.С. Садовой, А.С. Череповська А.С. // Матеріали ХIII-ї міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Перспективна техніка і технології – 2017” 27-29 вересень – 2017р. – С. 61 – 69.
  10. Stavinskii A. Weight-to-price indicators of electromagnetic systems single-phase transformers and reactors with twisted magnetic circuits / A. Stavinskii, L.Vanokhina, O. Sadovoy, V. Saravas // International Conference on MODERN ELECTRICAL AND ENERGY SYSTEMS – November 15-17, 2017 – Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine – 172 – 175 pp.

  КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

  E-mail: sadovuyos@mnau.edu.ua

  Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.