201 “Агрономія”

Важливою складовою частиною навчального процесу є виконання курсових робіт. 

Студенти спеціальності 201 “Агрономія” за навчальним планом виконують курсову роботу з дисципліни:

  • Технологія виробництва продукції рослинництва

 

Завдання рослинництва полягає в забезпеченні фізіологічних потреб населення високоякісною продукцією харчування, тваринництво – кормами, переробної промисловості – сировиною.
Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України (затверджене наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. № 161) курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Курсова робота з дисципліни «ТВПР» є важливою складовою цього курсу. Курсова робота виконується студентами самостійно, з дотриманням рекомендованої структури та вимог до її написання й технічного оформлення.

У процесі виконання курсової роботи з дисципліни «ТВПР» студент повинен поглибити і закріпити знання з рослинництва, землеробства та захисту рослин; вдосконалити навички самостійної роботи з учбовою, науковою і довідковою літературою; вміти критично оцінити отримані джерела інформації стосовно до конкретних умов; оволодіти методикою розробки заходів по вирощуванню високих врожаїв сільськогосподарських культур.

Складання курсової роботи передбачає головну мету – оволодіння методами комплексної агрономічної оцінки конкретних ґрунтово-кліматичних умов і отримання навичок практичної розробки системи агротехнічних і організаційних заходів, які забезпечать одержання врожаю заданої величини і якості.

Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.