Захист курсових робіт/проектів

Графік захисту курсових робіт/проектів

Обліково-економічне відділення

Технологічне відділення

Технічне відділення

Курсові роботи/проекти за спеціальностіми

додаткова інформація

072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (спеціалізація 5.03050801 “Фінанси і кредит”)

071 “Облік і оподаткування” (спеціалізація 5.03050901 “Бухгалтерський облік”)

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” (спеціалізація 5.03050702 “Комерційна діяльність”)

073 “Менеджмент” (спеціалізація 5.03060101 «Організація виробництва»)

201 “Агрономія” (спеціалізація 5.09010103 “Виробництво і переробка продукції рослинництва”)

204 “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва” (спеціалізація5.09010201 “Виробництво і переробка продукції тваринництва”)

141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” (спеціалізація 5.10010102 “Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі”)

208 “Агроінженерія”(спеціалізація 5.10010201 “Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва”)

Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.