Back

Атестація базується на принципах демократизму, загальності, всебічності, систематичності, колегіальності, доступності та гласності, безперервної освіти і самовдосконалення, морального і матеріального заохочення.

Нормативні документи

Документи Коледжу щодо атестації педагогічних працівників

Положення про атестації педагогічних працівників у Коледжі

Список викладчів та членів адміністрації, які підлягають черговій/позачерговій атестації у 2023 році

Склад атестаційної комісії І рівня на 2022-2023 навчальний рік

Заходи щодо чергової атестації педагогічних працівників у 2022-2023 навчальному році

Наказ  про проведення атестації педагогічних працівників у 2022-2023 навчальному році

 Графік засідань атестаціної комісії  на 2022-2023 рік

Наказ  про підсумки атестації педагогічних працівників у 2022-2023 навчальному році

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Відповідно до затвердженого графіка роботи атестаційна комісія впродовж навчального року вивчала педагогічну діяльність викладачів,  які атестуються у 2023 році. Голови циклових комісій та члени атестаційної комісії відвідували навчальні заняття та позааудиторні заходи викладачів, перевірили стан навчально-методичного забезпечення дисциплін, з яких атестуються педагогічні працівники, визначили рівень навчальних досягнень студентів, ознайомилися з методичними напрацюваннями за міжатестаційний період.

Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками є необхідною умовою проходження ними атестації у порядку, визначеному законодавством.

Всі педагоги, що атестувалися, своєчасно пройшли підвищення кваліфікації.

Важливим етапом атестації стало формування атестаційних справ педагогічних працівників,  підготовка атестаційних листів та подання до атестаційної комісії характеристик діяльності педагогічних працівників за міжатестаційний період.

15-16 березня 2023 року відбулося засідання атестаційної комісії І рівня ВСП «Технолого-економічного фахового коледжу Миколаївського національного аграрного університету», на якому викладачі, що атестуються, презентували результати своєї педагогічної діяльності за міжатестаційний період та дали відповіді на запитання  членів атестаційної комісії. Пріоритетними були запитання про організацію дистанційного навчання, профорієнтаційної роботи, участі студентів у науково-практичних конференціях під керівництвом викладачів, проведення практичного навчання.

За результатами вивчення діяльності педагогічних працівників атестаційна комісія шляхом таємного голосування прийняла рішення:

 – присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» – 1 викладачу;

 –  присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» – 1 викладачу;

–   відповідність займаній посаді завідувача відділенням – 1 викладачу.

Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІІ рівня Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації про:

  • відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» –  6 викладачам;
  • відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «викладач-методист» – 2 викладачам.
  • відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «викладач-методист» –  5 викладачам;

Вітаємо викладачів Коледжу з проходженням атестації і бажаємо їм міцного здоров’я, мирного неба над головою, творчого натхнення та успіхів у нелегкій, але необхідній справі формування особистості майбутніх фахівців.

Translate »