Back

Керуючись Законом України  “Про фахову передвищу освіту”, порядком прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти у поточному році, Положенням про приймальну комісію  Відокремленого структурного підрпозділу “Технолого-економічний фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету” Приймальна комісія створюється відповідно до Наказу Ректора Миколаївського національного аграрного університету щорічно.

Translate »