Back

Керуючись Законом України  “Про фахову передвищу освіту”, порядком прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти у поточному році, Положеннім про приймальну комісію  відокремленого структурного підрпозділу “Технолого-економічного фахового коледжу Миколаївського національного аграрного університету” Приймальна комісія створюється відповідно до Наказу Ректора Миколаївського національного аграрного університету щорічно.

Translate »