Back

Структурні підрозділи Коледжу створені відповідно до чинного законодавства України та головних завдань діяльності Коледжу і функціонують відповідно до окремих положень, що розроблені Коледжем і затверджені директором.

Керівники структурних підрозділів призначаються на посаду директором Коледжу з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Відділення – це структурний підрозділ, що об’єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей.

Керівництво відділенням здійснює завідувач. Завідувач відділення призначається на посаду директором Коледжу за погодженням з педагогічною радою з числа педагогічних працівників, які мають ступінь магістра (спеціаліста) і стаж педагогічної роботи не менш як п’ять років.

Завідувач відділення забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм, навчальних предметів і дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною діяльністю викладачів, забезпечує освітній процес розкладами занять, графіками роботи викладачів, координує виконання планів навчально-виховної роботи, веде облік здобувачів освіти, здійснює заходи з контролю освітнього процесу тощо. Повноваження завідувача відділення визначаються положенням про відділення Коледжу.

Навчально-методичний кабінет здійснює планування й організовує навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в Коледжі, бере участь у розробці і впровадженні навчальних планів, навчальних програм, методичних розробок, навчальних посібників, комплексів методичного забезпечення предметів і дисциплін тощо. Навчально-методичний кабінет сприяє підвищенню кваліфікації і атестації педагогічних працівників Коледжу.

Циклові комісії проводять освітню, методичну діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією), групою спеціальностей (спеціалізацій) однієї або споріднених галузей, може проводити дослідницьку, творчу, мистецьку діяльність за певною дисципліною (групою дисциплін).

Голова циклової комісії призначається директором Коледжу за погодженням з педагогічною радою з числа педагогічних працівників, які мають ступінь магістра (спеціаліста) і стаж педагогічної роботи не менш як п’ять років.

Голова циклової комісії забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною діяльністю викладачів циклової комісії.

Навчальні кабінети і лабораторії здійснюють організаційно-методичне і технічне забезпечення освітнього процесу в Коледжі.

Бібліотека здійснює документально-інформаційне забезпечення освітнього процесу в Коледжі.

Підрозділ по роботі з кадрами веде персональний облік особового складу співробітників та осіб, які навчаються в Коледжі.

Бухгалтерська служба забезпечує планово-фінансову діяльність Коледжу, веде фінансово-господарський облік тощо.

Господарчий підрозділ забезпечує належне функціонування матеріально-технічної бази Коледжу, відповідний рівень експлуатації та обслуговування обладнання, здійснює поточні і капітальні ремонтні роботи тощо.

Translate »