Back

Кожен педагогічний працівник Коледжу зобов’язаний підвищувати свій професійний рівень та педагогічну майстерність, підвищувати кваліфікацію – тобто опановувати нові та вдосконалювати раніше набуті компетентності в межах своєї професійної діяльності або галузі знань (частина 2, статті 54 та частина 6 статті 18 Закону України “Про освіту” ).

Процедура підвищення кваліфікації визначається частиною шостою статті 59 Закону України “Про освіту” та Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників та Постоновою про внесення змін до Порядку.

Загальний обсяг підвищення кваліфікації викладача не може бути меншим за 150 годин на п’ять років (пункт 16 Порядку). Викладач самостійно обирає форми, різновиди, напрями, а також суб’єкта підвищення кваліфікації – тобто того, хто йому може надати освітні послуги з підвищення кваліфікації (пункт 7 Порядку). Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації педагогічних працівників установлюється в годинах та/або кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи  (один кредит ЄКТС становить 30 годин) за накопичувальною системою.

Відповідно до ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 800 від 21 серпня 2019 р. основними видами підвищення кваліфікації є:

  • навчання за програмою підвищення кваліфікації;
  • стажування;
  • участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.
Translate »