Back

 Вперше в українському середовищі поняття академічної доброчесності з’явилося у Законі України “Про освіту”, опублікованому у 2017 році. Закон наголошує, що академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень». 

Автор – фізична особа, творчою працею якої створено твір.

Твір (робота, матеріал) – інформація, як результат наукової чи навчально-методичної діяльності конкретної особи (чи у співавторстві), представлена на паперових носіях або в електронному вигляді у мережі Інтернет (монографія, підручник, навчальний посібник, стаття, тези, препринт, автореферат і рукопис дисертації (дисертаційна робота), магістерська чи бакалаврська робота, курсова робота чи проект, реферат, есе, контрольна робота тощо).

Плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору (ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). Цитата – порівняно стислий уривок з літературного, наукового чи будь-якого іншого (у тому числі оприлюдненого у мережі Інтернет) твору, який використовується, з обов’язковим посиланням на його автора і джерело цитування, іншою особою у своєму творі з метою зробити зрозумілішими власні твердження або для посилання на погляди іншого автора в автентичному формулюванні.

Унікальність твору (роботи, матеріалу) – співвідношення (у відсотках) матеріалу, що не має збігів з іншими публікаціями, до загального обсягу матеріалу.

Тобто, основними завданнями академічної доброчесності є дотримання моральних та законодавчих норм і правил щодо написання та публікування наукових робіт і статей

Чесність – один з найважливіших постулатів нашого життя.

Керуючись даним принципом в написанні курсових та дипломних проєктів, кожен студент набуває безцінного досвіду.

Займаючись індивідуальною навчальною чи науковою діяльністю, кожен з нас здобуває нові знання, вчиться їх групувати, робити висновки. Тим самим, розвиває в собі вміння критично мислити. 

Переваги дотримання основних засад академічної доброчесності

 • Не порушуєте норми Закону України “Про авторське право та суміжні права” та уникаєте плагіату.
 •  Маєте змогу набути власний досвід шляхом проведення самостійних досліджень та розробок.
 • Виявляєте повагу до інтелектуальної власності інших.
 • Розвиток вміння криточнего мисленння та аналізу.

Види порушень академічної доброчесності

 • Плагіат – незаконне копіювання чи привласнення авторства на результати розумової діяльності іншої особи.
 • Хабарництво – протизаконне одерження матеріальних цінностей та послуг.
 • Фальсифікація – підтасування даних  для потрібних результатів.
 • Фабрикація – подання видуманих даних за правдиву інформацію.

НОРМАТИНІ ДОКУМЕНТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ТА КРИТЕРІЇ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ НА ПЛАГІАТ

КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Перевірка на плагіат

UNICHEK (раніше UNPLAG) ― це сервіс з перевірки робіт на ознаки плагіату, який вчасно надає підтримку своїм користувачам та може адаптувати систему відповідно до потреб навчальних закладів.

Створений українськими розробниками у 2014, він може використовуватись онлайн або інтегруватись з навчальними системами ВНЗ (так звані learning management systems). Серед них – Moodle, Canvas, Blackboard, Schoology, Google Classroom та інші. Наразі сервісом користуються більш ніж 50 українських університетів. Навчальні заклади США, Іспанії, Бельгії та інших країн світу також перевіряють роботи з Unicheck.

Які переваги має сервіс? Серед найвагоміших – зручний функціонал; можливість порівнювати роботи з інтернет-джерелами, власною академічною базою закладу та усіма документами в його обліковому записі; здійснення пошуку в роботах, що написані українською, англійською, французькою та багатьма іншими мовами.

Корисні посилання:

Оригінальність тексту — це поняття, протилежне плагіату. Чим більше плагіату в тексті, тим менше його оригінальність і навпаки – чим менше плагіату, тим унікальність даного тексту вища. Справедливою є наступна формула:

            % плагіату + % оригінальності = 100%

Наприклад, якщо програма перевірки рівня плагіату (антиплагіат) показує, що оригінальність певного тексту становить 70%, це означає, що 30% цього тексту – неоригінальні. Тобто з точки зору програми перевірки 30% у цьому випадку – плагіат.

«Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики».

Перевірити текст на унікальність можна кількома способами:

 • за допомогою спеціальних програм;
 • за допомогою сайтів, які надають такі послуги.

Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат: інформаційний огляд / автори-укладачі: А. Р. Вергун, Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016.

Онлайн сервіси перевірки на плагіат.

Подібних сервісів десятки, якщо не сотні. Всі вони працюють з різними параметрами перевірки, з різними можливостями та умовами. PlagiarismCheck розроблена в 2011 році і з тих пір обслуговувала понад 77 000 користувачів з 72 країн світу.

Корисні сервіси для перевірки англомовних першоджерел на плагіат

 1. http://www.plagtracker.com/
 2. http://www.plagscan.com/seesources/analyse.php
 3. http://plagiarismdetector.net/
 4. http://sourceforge.net/projects/antiplagiarismc/
 5. http://www.duplichecker.com/
 6. http://plagiarisma.net/
 7. http://www.plagium.com/  
Translate »