Back

 Вперше в українському середовищі поняття академічної доброчесності з’явилося у Законі України “Про освіту”, опублікованому у 2017 році. Закон наголошує, що академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень». 

Автор – фізична особа, творчою працею якої створено твір.

Твір (робота, матеріал) – інформація, як результат наукової чи навчально-методичної діяльності конкретної особи (чи у співавторстві), представлена на паперових носіях або в електронному вигляді у мережі Інтернет (монографія, підручник, навчальний посібник, стаття, тези, препринт, автореферат і рукопис дисертації (дисертаційна робота), магістерська чи бакалаврська робота, курсова робота чи проект, реферат, есе, контрольна робота тощо).

Плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору (ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). Цитата – порівняно стислий уривок з літературного, наукового чи будь-якого іншого (у тому числі оприлюдненого у мережі Інтернет) твору, який використовується, з обов’язковим посиланням на його автора і джерело цитування, іншою особою у своєму творі з метою зробити зрозумілішими власні твердження або для посилання на погляди іншого автора в автентичному формулюванні.

Унікальність твору (роботи, матеріалу) – співвідношення (у відсотках) матеріалу, що не має збігів з іншими публікаціями, до загального обсягу матеріалу.

Тобто, основними завданнями академічної доброчесності є дотримання моральних та законодавчих норм і правил щодо написання та публікування наукових робіт і статей

Чесність – один з найважливіших постулатів нашого життя.

Керуючись даним принципом в написанні курсових та дипломних проєктів, кожен студент набуває безцінного досвіду.

Займаючись індивідуальною навчальною чи науковою діяльністю, кожен з нас здобуває нові знання, вчиться їх групувати, робити висновки. Тим самим, розвиває в собі вміння критично мислити. 

Переваги дотримання основних засад академічної доброчесності

 • Не порушуєте норми Закону України “Про авторське право та суміжні права” та уникаєте плагіату.
 •  Маєте змогу набути власний досвід шляхом проведення самостійних досліджень та розробок.
 • Виявляєте повагу до інтелектуальної власності інших.
 • Розвиток вміння криточнего мисленння та аналізу.

Види порушень академічної доброчесності

 • Плагіат – незаконне копіювання чи привласнення авторства на результати розумової діяльності іншої особи.
 • Хабарництво – протизаконне одерження матеріальних цінностей та послуг.
 • Фальсифікація – підтасування даних  для потрібних результатів.
 • Фабрикація – подання видуманих даних за правдиву інформацію.

Перевірка на плагіат

UNICHEK (раніше UNPLAG) ― це сервіс з перевірки робіт на ознаки плагіату, який вчасно надає підтримку своїм користувачам та може адаптувати систему відповідно до потреб навчальних закладів.

Створений українськими розробниками у 2014, він може використовуватись онлайн або інтегруватись з навчальними системами ВНЗ (так звані learning management systems). Серед них – Moodle, Canvas, Blackboard, Schoology, Google Classroom та інші. Наразі сервісом користуються більш ніж 50 українських університетів. Навчальні заклади США, Іспанії, Бельгії та інших країн світу також перевіряють роботи з Unicheck.

Які переваги має сервіс? Серед найвагоміших – зручний функціонал; можливість порівнювати роботи з інтернет-джерелами, власною академічною базою закладу та усіма документами в його обліковому записі; здійснення пошуку в роботах, що написані українською, англійською, французькою та багатьма іншими мовами.

Корисні посилання:

Оригінальність тексту — це поняття, протилежне плагіату. Чим більше плагіату в тексті, тим менше його оригінальність і навпаки – чим менше плагіату, тим унікальність даного тексту вища. Справедливою є наступна формула:

            % плагіату + % оригінальності = 100%

Наприклад, якщо програма перевірки рівня плагіату (антиплагіат) показує, що оригінальність певного тексту становить 70%, це означає, що 30% цього тексту – неоригінальні. Тобто з точки зору програми перевірки 30% у цьому випадку – плагіат.

«Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики».

Перевірити текст на унікальність можна кількома способами:

 • за допомогою спеціальних програм;
 • за допомогою сайтів, які надають такі послуги.

Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат: інформаційний огляд / автори-укладачі: А. Р. Вергун, Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016.

Онлайн сервіси перевірки на плагіат.

Подібних сервісів десятки, якщо не сотні. Всі вони працюють з різними параметрами перевірки, з різними можливостями та умовами. PlagiarismCheck розроблена в 2011 році і з тих пір обслуговувала понад 77 000 користувачів з 72 країн світу.

Корисні сервіси для перевірки англомовних першоджерел на плагіат

 1. http://www.plagtracker.com/
 2. http://www.plagscan.com/seesources/analyse.php
 3. http://plagiarismdetector.net/
 4. http://sourceforge.net/projects/antiplagiarismc/
 5. http://www.duplichecker.com/
 6. http://plagiarisma.net/
 7. http://www.plagium.com/  
Translate »