Back

Нормативні документи

Для студентів закладів фахової передвищоі освіти Категорія стипендій Розмір стипендії і 01.01.2023
Ординарна (звичайна) академічна стипендія1510 гривень на місяць
Академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні2198 гривень на місяць
Ординарна (звичайна) академічна стипендія для осіб, які здобувають освіту за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними в Переліку*1930 гривень на місяць
Академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні для осіб, які здобувають освіту за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними в Переліку*2809 гривень на місяць
Іменна та академічна стипендії, засновані Кабінетом Міністрів України3020 гривень на місяць
Іменна академічна стипендія Верховної Ради України3320 гривень на місяць
Академічна стипендія Президента України3320 гривень на місяць
Соціальна стипендія для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування4250 гривень на місяць
Соціальна стипендія для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування4026 гривень на місяць
Соціальна стипендія для інших отримувачів соціальних890 гривень на місяць

Рейтингові списки

щодо результатів участі здобувачів фахової пердвищої освіти ВСП “Технолого-економічний фаховий коледж МНАУ” у освітній, науковій, пошуково-дослідній, громадській діяльності (у тому числі волонтерській діяльності), участь у роботі органів студентського самоврядування, культурно-мистецьких та спортивних заходах на спеціальностях: 

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Облік і оподаткування

Підприємництво і торгівля

Готельно - ресторанна справа

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Translate »