Back

Практика здобувачів фахової передвищої освіти ВСП “Технолого-економічний фаховий коледж Миколаївського національного агарного університету” відповідає Положенню про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти від 02.05.23 р. та Положенню про організацію практичного навчення здобувачів ВСП “Технолого-економічний фаховий коледж Миколаївського національного агарного університету”

Практична підготовка – одна з форм організації освітнього процесу та обов’язкова складова освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, спрямована на завершення формування набутих компетентностей та отримання досвіду їх застосовування, оволодіння сучасними формами організації праці, обладнанням, пристроями і технологіями відповідно до спеціальності, ознайомлення з умовами провадження професійної діяльності. У нових економічних умова Коледж прагне передусім розвивати і надавати високоякісну, сучасну професійну підготовку. Перехід до економіки, що функціонує на основі ринкових відносин, змушує концептуально удосконалювати взаємовідносини між навчальним закладом та ринком праці України. Практична підготовка має базуватися на концепції гармонійного розвитку людини як суб’єкта професійної діяльності.

У процесі професійної підготовки акцентується на:

  • розвитку творчих здібностей практиканта;
  • його самостійності;
  • умінні приймати рішення;
  • розвитку його здібностей працювати в колективі.

У Коледжі здобувачі фахової передвищої освіти всіх спеціальностей проходять три види практики:

За бажанням можуть пройти і закордонну практику

Мета практики – закріплення теоретичних знань, набутих в процесі навчання, формування у здобувачів професійних умінь та навичок, оволодіння здобувачами фахової передвищої освіти сучасними методами і формами організації виробництва.

Translate »