Back

Практика здобувачів фахової передвищої освіти ВСП “Технолого-економічного фахового коледжу Миколаївського національного агарного університету” є однією з основних складових програми підготовки фахівців, основним завданням якої є якісна практична підготовка освітньо-професійного ступеня “фаховий молодший бакалавр”.

У нових економічних умова Коледж прагне передусім розвивати і надавати високоякісну, сучасну професійну підготовку. Перехід до економіки, що функціонує на основі ринкових відносин, змушує концептуально удосконалювати взаємовідносини між навчальним закладом та ринком праці України. Практична підготовка має базуватися на концепції гармонійного розвитку людини як суб’єкта професійної діяльності.

У процесі професійної підготовки акцентується на:

  • розвитку творчих здібностей практиканта;
  • його самостійності;
  • умінні приймати рішення;
  • розвитку його здібностей працювати в колективі.

У Коледжі здобувачі фахової передвищої освіти всіх спеціальностей проходять три види практики:

За бажанням можуть пройти і закордонну практику

Практика здобувачів освіти проводиться на базах практики, що відповідають вимогам програм. Визначення баз практики здійснюється адміністрацією Коледжу на підставі прямих договорів. Коледж не пізніше ніж за два місяці до початку практики укладає з базами практик договори, в яких відмічається спеціальність, вид практики та кількість здобувачів – практикантів. Розподіл здобувачів фахової передвищої освіти на закріплені бази здійснюють циклові комісії.

Мета практики – закріплення теоретичних знань, набутих в процесі навчання, формування у здобувачів професійних умінь та навичок, оволодіння здобувачами фахової передвищої освіти сучасними методами і формами організації виробництва.

Графік проведення навчальної, технологічної та виробничої практики 2022-2023 н.р. 2 сем.

Translate »