Back

Для вирішення питань з призначення академічної, соціальноїх та іменних стипендій, надання матеріальної допомоги, заохочення студентів згідно з Постановами  Кабінету Міністрів України  “Деякі питання стипендіального забезпечення” від 28.12.2016 року № 1050, “Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів” від 28.12.2016 року № 1045, “Про зміни стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах” від  28.12.2016 року № 1047 створена стипедніальна комісія Миколаївського національного аграрного університету та  Відокремленого структурного підрозділу «Технолого-екномічний фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету» на 2023-2024 навчальний рік відповідно до Наказу 174-О від 01.09.2023 р.

Translate »