Back

Відділення – навчально-організаційний структурний підрозділ Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету, що об’єднує навчальні групи з кількох спеціальностей.

У своїй діяльності відділення керується вимогами Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», наказів і розпоряджень Міністерства освіти і науки України, Миколаївського національного аграрного університету, інших нормативно-правових документів, правилами й нормами безпеки праці та протипожежної охорони, а також Положенням про Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету, наказами та розпорядженнями керівництва Коледжу, інструкціями з діловодства, а також Положенням про відділення у Технолого-економічному коледжі Миколаївського національного аграрного університету.

Translate »