Back

Відокремлений структурний підрозділ “Технолого-економічний фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету” надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації», постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади».

Надання публічної інформації Коледжу здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

  1. ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  3. підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:
форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

Поштова адреса ВСП ТЕФК МНАУ для подання інформаційного запиту:

54008, м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);
 +38(0512) 70-93-04
 +38 (050) 95-08-482
 +38 (093) 32-72-012
 tek.mnau.edu.ua@gmail.com

Публічна інформація

Translate »