Back
Технолого-екномічний коледж Миколаївського національного аграрного університету надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації», постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади». Надання публічної інформації Коледжу здійснює у відповідь на інформаційний запит. Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень. Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:
 1. ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
 2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
 3. підпис і дату.
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію: форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді: Поштова адреса МНАУ для подання інформаційного запиту: 54008, м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);  +38(0512) 70-93-04  +38 (050) 95-08-482  +38 (093) 32-72-012  tek.mnau.edu.ua@gmail.com

Публічна інформація

Звіти директора

 1. Звіт Директора Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету Рибачука В.П. про виконання умов контракту за 2022 рік
 2. Звіт Директора Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету Рибачука В.П. про виконання умов контракту за 2021 рік
 3. Звіт Директора Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету Рибачука В.П. про виконання умов контракту за 2020 рік

Фінансово-господарська діяльність

 1. План асигнувань (за вийнятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2021 р.
 2. План використання бюджетних коштів на 2021
 3. Кошторис на 2021 р.
 4. Щомісячний план використання бюджетних коштів на 2021 р.
 5. Довідка про зміни до кошторису на 2021 р.
 6. Перелік платних послуг, які надаються МНАУ
 7. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д) за 2020 рік
 8. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1д) за 2020 рік
Translate »