Back

Щорічно майже 80 % випускник коледжу після здобуття кваліфікації фахового молодшого бакалавра  мають бажання продовжити навчання за скороченим терміном у Миколаївському національному аграрному університеті на відповідній спеціальності. Тому Коледж надає цю можливість навчатися за інтегрованими планами. 

Після проходження навчання за інтегрованими планами, здобувач освіти отримує навчальну картку із результатами навчання за 100-бальною системою оцінювання рівня знань.

Translate »