Back

Положення про студентське самоврядування(На компе у Людмили Леонидовни ждём подписи сайта)

Студентська рада​

Дуже важливо, коли студентське життя не закінчується за стінами навчального корпусу, адже кожен день – це ще одна неймовірна можливість, яку кожен із вас просто зобов’язаний використати на всі сто.

Діяльність студентського самоврядування спрямована на зростання соціальної активності у студентському середовищі. Якщо ти ініціативний та відповідальний за доручені тобі справи, якщо хочеш сприяти гармонійному розвитку особистості, набути якостей та навичок лідера, організатора, керівника, долучайся до нашої дружньої колежанської родини Технолого-еконоиічного коледжу Миколаївського НАУ. Чекаємо на тебе!

Права студентів

Студенти мають гарантоване державою право на:

 • навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів;
 • вибір закладу освіти, форми навчання, освітньо-професійних та індивідуальних програм, позакласних занять;
 • додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
 • продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до угоди з закладом освіти;
 • одержання направлення на навчання, стажування до інших закладів освіти, у тому числі за кордон;
 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою закладу освіти;
 • доступ до інформації в усіх галузях знань;
 • участь у науково-дослідній та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
 • особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;
 • участь в об’єднаннях громадян;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 • забезпечення стипендіями, гуртожитками, інтернатами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;
 • перерву у навчанні у вищих ти професійно-технічних закладах освіти;
 • користування послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність.

Студ Рада

Голова ради студентського самоврядування

Члени ради студентського самоврядування

Обов’язки студентів

Обов’язками студентів є:

 • дотримання законодавства, моральних, етичних норм;
 • систематичне й глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю;
 • підвищення загального культурного рівня;
 • додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти

Держава, Конституція України, «Декларація прав та обов’язків студентів», Статут коледжу гарантують і охороняють твої права.

Творчі колективи

Важливою характеристикою сучасної людини є креативність – здатність до творчості. Життя доводить, що в умовах, які постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до нових ідей і задумів, нових підходів й рішень. Творчий потенціал – це своєрідне бачення, свій погляд, те, що неможливо нав’язати чи відібрати. Творчість, то є певний емоційний стан і власне втілення емоцій в мистецтві, які ми не завжди можемо вимовити.

Ми знайомимо вас із здобувачами фахової передвищої освіти Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету  є учасниками культурно-мистецького центру «Експромт» ( Художній керівник – Аліна Миколаївна Борисова-Ярига), ідеєю якого є естетичне виховання, формування у здобувачів фахової передвищої освіти  інтересів до мистецтва, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей і нахилів, організація дозвілля студентської молоді та культурного відпочинку. До структури Культурно-мистецького центру «Експромт» входять 10 гуртків та студій художньої самодіяльності.

Творчі колективи Культурно-мистецького центру «Експромт»

 1. Народний студентський хоровий колектив «Калина»
 2. Народна студія естрадного вокалу
 3. Народна театральна студія «М.А.С.К.А.».
 4. Народний театр естради «Агранавти».
 5. Народний ансамбль танцю «Золотий колос».
 6. Народна студія розмовного жанру.
 7. Студія образотворчого мистецтва «Чарівна скринька».
 8. Студія гри на музичних інструментах.
 9. Гурток підготовки телеведучих та відеооператорів студентського телебачення «МНАУ-TV».
 10. студія «SMM-фахівець».

Федоренко Тетяна Валеріївна культорганізатор Технолого-економічного коледжу Миколаївського НАУ.

Метою роботи є естетичне виховання молоді шляхом прищеплення у них любові до хорового, вокального, та інструментального мистецтва.

Translate »