Back

Наказ про зарахування на навчання до ВСП ТЕФК МНАУ

Зараховані за кошти державного бюджету на 1-й курс

Накази про зарахування

Зараховані за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 1-й курс

Зараховані за кошти фізичних та/або юридичних осіб на перший рік навчання

Translate »