Back

Виробнича практика здобувачів фахової передвищої освіти є завершальним етапом навчання і також організована відповідно до діючих навчальних планів, робочих програмам. Вона, як правило, проходить на місцях майбутнього працевлаштування. Виробнича практика є однією з найважливіших форм підготовки фахових молодших бакалаврів, а також загальним підсумком навчання та підготовки до державної атестації. Проводиться з метою узагальнення і вдосконалення знань, практичних умінь та навичок на базі конкретного суб’єкта господарювання, оволодіння професійним досвідом та готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності, збору матеріалів для дипломного проєкту.

Здобувачі фахової передвищої освіти проходять практику у кращих підприємствах різних форм власності, з якими укладено відповідні угоди.

Translate »