Back
IMG_20230320_143300

Киричук Олена Миколаївна

голова циклової комісії обліково-фінансових дисциплін, спеціаліст вищої категорії

БІОГРАФІЯ

У 2007 році вступила до Миколаївського державного агарного університету і в 2011 році отримала диплом з відзнакою та здобула кваліфікацію бакалавра з обліку і аудиту. У 2012 році закінчила Миколаївський державний агарний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту.

З вересня 2013 року працювала в Миколаївському національному аграрному університеті на посаді викладача Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету.

НАГОРОДИ

 • Почесна грамота Миколаївської обласної ради за вагомий особистий внесок у становлення, розвиток та зміцнення демократичної, соціальної та правової держави, сумлінне і бездоганне служіння українському народові, високий професіоналізм, активну життєву позицію у 2021 році.

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 • Електронний документообіг в обліку та оподаткуванні
 • Фінанси підприємства
 • Технології (072 «Фінанси, банківська справа та страхування»)
 • Контроль і ревізія
 • Економічний аналіз
 • Облік і звітність у бюджетних установах
 • Податкова система
 • Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках
 • Банківські операції
 • Блокчейн-технології у фінансовій діяльності аграрних підприємств

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 1. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 2022 р.
 2. Киричук О.М. Конспекту лекцій з навчальної дисципліни «Податкова система» для здобувачів вищої освіти денної форми навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 2021 р.
 3. Киричук О.М. Робочий зошит для практичних занять з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках» для здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 2021 р.
 4. Киричук О.М. Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни «Банківські операції» для здобувачів фахової передвищої освіти  денної форми навчання спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 2021 р.
 5. Киричук О.М. Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни «Контроль і ревізія» для здобувачів фахової передвищої освіти  денної форми навчання спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 2020 р.

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ.ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Киричук О.М. Європейський досвід запровадження дуальної освіти як метод ефективного рішення завдань модернізації освіти України /О.М. Киричук// Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та проблеми третього року запровадження пілотного проєкту у закладах вищої та фахової передвищої освіти України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції на базі Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти, 23 листопада 2022 р., м.Київ.
 2. Киричук О.М. Робочий зошит для практичних занять з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках» для здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / О.М. Киричук// Всеукраїнська науково- практична інтернет-конференція «Педагогічні інновації», 29 квітня 2021 р., м.Київ.
 3. Киричук О.М. Формування професійних компетентностей засобами ігрових форм навчання під час викладання дисципліни «Банківські операції»/ О.М. Киричук// Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практична конференція “Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи” на базі ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 13-14 травня 2021 р.

Other Members

Translate »