Back
0-02-05-2

Мигович Сергій Михайлович

викладач комп’ютерно-інформаційних дисциплін, спеціаліст вищої категорії

БІОГРАФІЯ

Народився 21 жовтня 1977 року.

З 1993 року навчався в Новобузькому педагогічному училищі Миколаївської області за спеціальністю «Початкове навчання», яке закінчив в 1997 році. Присвоєно кваліфікацію «Вчитель початкових класів і вихователь групи продовженого дня».

З 1997 по 2002 рік навчався в Миколаївському державному педагогічному університеті за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика. Здобув кваліфікацію вчителя математики.

З 2002 по 2003 рік навчався в магістратурі Миколаївського державного університету і отримав повну вишу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача математики.

З 1999 по 2002 рік працював вчителем математики та фізики в Новоолександрівській ЗОШ І-ІІІ ступеню.

З 02.09.2002 по 28.10.2004 року працював викладачем кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Миколаївського політехнічного інституту.

З 2005 по 2011 рік працював викладачем кафедри інформатики Миколаївського даржавного аграрного університету.

З 2011 року зарахований на посаду викладача Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету.

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 • Інформатика
 • Інформатика і комп’ютерна техніка
 • Комп’ютери та комп’ютерні технології
 • Інформаційні системи і технології у обліку
 • Інформаційні системи та технології
 • Вища математика

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 1. Сертифікат учасника онлайн-семінару «Support of the digitalization of Ukrainian agricultural universities» University of applied sciences Weihenstephan-Triesdorf (HSWT), Germany від 24.03.2023 р.
 2. Сертифікат учасника онлайн-семінару «Цифрові інструменти GOOGLE для освіти» на базі ТОВ «Академія цифрового розвитку». Сертифікат №GDTfE-03-Б-05036 від 16.10.2022 р.
 3. Сертифікат учасника онлайн-семінару «Цифрові інструменти GOOGLE для вищої освіти» на базі ТОВ «Академія цифрового розвитку». Сертифікат ЦІВО-2177 від 23.06.2022 р.
 4. Сертифікат учасника «Всеукраїнського онлайн-флешмобу «Разом для найкращого Інтернету» від 08.11.2022р. м. Київ.
 5. Сертифікат учасника засідання методичного об’єднання викладачів інформатики та програмування закладів фахової передвищої освіти Миколаївської області з теми «Використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі коледжу» від 26.11.2021р. м. Миколаїв.
 6. Сертифікат про проходження курсу «Перша психологічна допомога в екстрених і кризових ситуаціях» 19.12.2021 р
 7. Сертифікат про проходження курсу «Академічна доброчесність в університеті» 26.11.2021 р
 8. Сертифікат учасника засідання методичного об’єднання викладачів інформатики та програмування закладів фахової передвищої освіти Миколаївської області з теми «застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в організації освітнього процесу миколаївського фахового коледжу культури і мистецтва Миколаївської обласної ради» від 15.12.2020 р., м. Миколаїв.
 9. Сертифікат учасника онлайн-семінару обласного методичного об’єднання заступників директорів з виховної роботи на тему: «Створення ефективної моделі організації виховного процесу в коледжі, з метою формування в здобувачів фахової передвищої освіти ціннісних орієнтирів соціально адаптованої, гармонійно розвиненої особистості» на базі Технолого-економічного фахового коледжу Миколаївського національного аграрного університету 22 жовтня 2020 р., м. Миколаїв.
 10. Сертифікат учасника засідання методичного об’єднання викладачів інформатики та програмування закладів фахової передвищої освіти Миколаївської області з теми «застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в організації освітнього процесу миколаївського фахового коледжу культури і мистецтва Миколаївської обласної ради» від 15.12.2020 р., м. Миколаїв.
 11. Свідоцтво про підвищення кваліфікації на базі ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з 19 березня 2018 по 6 квітня 2018 року. Тема: «Новітні інноваційні технології у вищій школі». № ПК 01597997/02127-19 від 06.12.2019 р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації на базі ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з 19 березня 2018 по 6 квітня 2018 року. Тема: «Трененгові технології в навчанні». № ПК 01597997/00373-18 від 06.04.2018 р.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 1. Мигович С.М. Методичні рекомендації з дисципліни «Вища математика» для виконання практичних робіт/ С.М. Мигович 2022
 2. Мигович С.М. Електронні методичні рекомендації для роботи у системі Google Drive з дисципліни «Інформатика» / С.М. Мигович 2021
 3. Мигович С.М. «Електронний посібник для дистанційного навчання «Базовий модуль»» для вивчення дисципліни «Інформатика» для здобувачів вищої освіти І курсів усіх відділень коледжу / С.М. Мигович 2020
 4. Мигович С.М. Інформаційні системи і технології у обліку. Конспект лекцій для студентів ІІІ курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування»/ С.М. Мигович 2018.

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ.ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Мигович С.М. Роль телекомунікаційних технологій при формуванні пізнавальної активності студентів/ Мигович С.М. //І міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД», 26-28 лютого 2015,м. Переяслав-Хмельницький, Україна.
 2. Мигович С.М. Роль і місце соціальних мереж у формуванні освітньо-інформаційного середовища аграрних університетів/ Мигович С.М. //Науковий вісник НУБіП серія «Педагогіка, психологія, філософія» випуск 175, частина 3, К. : 2014.
 3. Мигович С.М. Вплив комп’ютерних технологій навчання на якість підготовки студентів аграрного профілю/ Мигович С.М. //Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Педагогічні науки. – Чернігів : 2015.
 4. Мигович С.М. Комп’ютерна грамотність як складова підготовки майбутніх інженерів-технологів аграрного профілю/ Мигович С.М. //Теорія та методика професійної освіти: реалії та перспективи ХХІ століття: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 8-11 листопада 2012 року). – К.: Національний університет біоресурсів та природокористування України, 2014. – 158 с.
 5. Мигович С.М. Formation of Information and Technological Skills as Basis for Training of Highly Skilled Production Engineers of an Agrarian Sector/ Мигович С.М., Тверезовська Н. Т //Научная мысль информационного века 05.03.2014 07- 15 марта 2016 г. Польша
 6. Мигович С.М. Сутність, структура та становлення технологічної компетентності у галузі технології виробництва та переробки продукції тваринництва/ Мигович С.М. //Вісник Національного університету оборони України – випуск 6(37) /13 Питання педагогіки. – Київ : 2013.

ПАТЕНТИ/СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ПРАВА НА ТВІР

 1. Мигович С.М. «Роль телекомунікаційних технологій при формуванні пізнавальної активності студентів» № 87637 від 10.04.2019
 2. Мигович С.М. «Роль соціальних мереж у формуванні освітньо-інформаційного середовища аграрних університетів» № 87640 від 10.04.2019
 3. Мигович С.М. «Інформаційна компетентність Мережевих технологій в освіті» № 87688 від 11.04.2019
 4. Мигович С.М. «Сутність, структура та становлення технологічної компетентності галузі технології виробництва та переробки продукції тваринництва» № 87687 від 11.04.2019
 5. Мигович С.М. «Роль i Місце соціальних Мереж у формуванні освітньо-інформаційного середовища аграрних університетів» № 88221 від 6.05.2019

Other Members

Translate »