Back
рябов

Рябов Євгеній Іванович

ВИКЛАДАЧ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, спеціаліст вищої категорії

БІОГРАФІЯ

У 1998 році закінчив Миколаївський державний педагогічний інститут і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобув кваліфікацію вчителя фізичного виховання.

З 1998 по 2001 рік працював викладачем кафедри фізичного виховання Миколаївського державного педагогічного інституту ( університету ).

З 2001 по 2009 р. працював викладачем кафедри фізичного виховання МННІ ОНУ імені.І.І.Мечникова.

З 2009 по 2010 р.  працював викладачем кафедри фізичного виховання МНУ імені В.О.Сухомлинського.

З 2010 по 2017 р.  працював викладачем фізичної культури та фізичного виховання  коледжу МНУ імені В.О.Сухомлинського .

З вересня 2017 р.  працюю викладачем фізичної культури та фізичного  виховання Технолого – економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету.

НАГОРОДИ

 • Грамота Миколаївського обласного відділення ( філії ) комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України за високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток фізичної культури та спорту серед студентської молоді у 2019.
 • Грамота Миколаївського обласного відділення ( філії ) комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України за вагомий особистий внесок у розвиток фізичного виховання та спорту, пропагування активного та здорового способу життя серед студентської молоді у 2020р.
 • Грамота Миколаївської обласної державної адміністрації Управління молоді та спорту за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури та спорту Миколаївщини у 2021р.

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 • Фізична культура
 • Фізичне виховання

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • Сертифікат про проходження курсів «цифрові інструменти google для освіти» №gdtf-03-Б-04393 від 16.10.2022 р.
 • Сертифікат відкритого науково-методичного семінару для науково-педагогічних та педагогічних працівників на тему: «Інноваційні технології при викладанні дисципліни «Фізичне виховання» в умовах дистанційного навчання» від 23.02.2022 р., м.Миколаїв.
 • Сертифікат про проходження курсу «Перша психологічна допомога в екстрених і кризових ситуаціях» №065599 від 01.12.2021р.
 • Сертифікат про проходження курсу «Академічна доброчесність в університеті» №065586 від 01.12.2021 р.
 • Сертифікат про участь у семінарі керівників ( викладачів ) фізичного виховання закладів фахової передвищої освіти на тему «Впровадження бадмінтону в навчально-виховний процес з фізичного виховання закладів фахової передвищої освіти», проведеного на базі миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, від 24.11.2021 р., м. Миколаїв.
 • Сертифікат про участь у семінарі керівників ( викладачів ) фізичного виховання закладів фахової передвищої освіти на тему: «Фізична культура – здорове покоління» проведеного на базі Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету, від 08.09.2021 р., м.Миколаїв.
 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації за акредитованою спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» за програмою «Використання інформаційно-комунікативних та цифрових компетентностей.» №ПК 01597997/00147-2021 від 15.02.2021 р.
 • Сертифікат про участь у обласному методичному об¢єднанні викладачів фізичного виховання закладів фахової перед вищої освіти Миколаївської області на тему: «Використання на заняттях з фізичного виховання системи тренінгу  з кросфіту як засобу розвитку фізичних якостей  студентів.» від 29.11.2019 р., м.Миколаїв.
 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації за акредитованою спеціальністю за програмою «Новітні інноваційні технології у вищій школі.»  №ПК 01597997/01298-19  від 25.01.2019 р.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

1.Рябов  Є.І.  Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 072  «Фінанси, банківська справа та страхуванн» денної форми навчання /  Рябов Є.І. 2022.

2.Рябов  Є.І.  Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 241  «Готельно- ресторанна справа» денної форми навчання /  Рябов Є.І. 2021.

3.Рябов Є.І.  Методичні рекомендації для тренувальних занять здобувачів фахової передвищої «Самостійні заняття фізичними вправами здобувачів фахової передвищої вищої освіти у позааудиторний час» / Рябов Є.І. 2020.

4.Рябов Є.І. Методичні рекомендації для тренувальних занять здобувачів фахової передвищої освіти «Фізична культура в режимі праці та відпочинку здобувачів фахової передвищої освіти» / Рябов Є.І. 2018.

УЧАСТЬ У НАУКОВО–ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ. ПУБЛІКАЦІЇ

1.Рябов Є.І. Організація фізичного виховання у Технолого-економічному коледжі МНАУ / Є.І.Рябов // Матеріали  Причорноморської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Миколаївського національного аграрного університету 21 квітня 2022р., м.Миколаїв.

 1. Рябов Є.І Фізичне здоров¢я сучасної молоді. / Є.І.Рябов // Матеріали Причорноморської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Миколаївського національного аграрного університету 22 квітня 2021р., м.Миколаїв.

3.Рябов Є.І. Розвиток спортивної культури здобувачів вищої освіти./ Є.І.Рябов // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України. General aspects of innovation development of education in the context of international cooperation of Ukraine.» 23-24 квітня 2020р., м.Миколаїв

4.Рябов Є.І. Фізичне виховання – життєво необхідна дисципліна   / Є.І.Рябов // Матеріали Причорноморської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Миколаївського національного аграрного університету 17-19 квітня 2019р., м.Миколаїв.

Other Members

Translate »